Tom Inge Andersen"/>

Gjenåpner med ministerbesøk

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt besøker Radio Harstad i forbindelse med radioens offisielle åpning av nye lokaler i morgen.

Det er ytterst få nærradioer igjen i landet som er ungdomsstyrte

Reidulf Solbakken

  Foto: Sigurdsøn, Bjørn

kultur

Det er første gang i ungdomsradioens snart 25-årige brokete historie at en minister kommer på besøk, og Radio Harstads Reidulf Solbakken vil prøve å øve innflytelse på barne- og likestillingsministeren.

Én av ytterst få

- Det er ytterst få nærradioer igjen i landet som er ungdomsstyrte, og vi håper ministeren vil se at det bør være en ungdomsredaksjon i en hver nærradiostasjon rundt om i Norges land. Det trengs ikke gjøres etter modellen vi har her, men noe av det vi gjør kan overføres til andre steder. Vi kan lage en slags kokebok, eller en videofilm om hvordan det fungerer her, sier Reidulf Solbakken som per i dag har mellom 50 og 60 ungdommer som brukere av radiotilbudet.

- Men på høsten har mange ungdommer flyttet ut for å gå på skole, og nye slippes inn, så det er et litt feil tidspunkt å anslå hvor mange egentlige brukere det er her på huset. Vi driver etter de tre t-er prinsippet: Tillitt, Trygghet og Trivsel. Og vi ser at ungdommer lærer og utvikler seg her. Mange har også senere gått inn i mediebransjen i yrkeslivet, sier han.

Flyttesjau

I sommer har det vært hektisk aktivitet med å flytte virksomheten inn i nye lokaler i rådhuset i Harstad, og i forbindelse med ministerbesøket vil det bli offisiell åpning av de nye lokalene.

- Alle er velkommen til åpningsmarkering med musikkinnslag, taler og klipping av snor onsdag klokka halv seks i bakgården ved det gamle sykehuset. Og, om de har lyst, til en omvisning i de nye lokalene. Vi blir også sponset av noe pizza fra Peppes, så det vil nok i alle fall bli pizza til de første som kommer. Personlig syns jeg det er utrolig at kommunen har tillatt livemusikk fra en utescene og grunnen til at vi ønsket det, var at vi mente det ville bli ført tørt med bare taler og klipping av en snor, sier han.

- Nå når vi er ferdig med flyttesjauen tar vi også inn nybegynnere her, så interesserte inviteres spesielt til å delta i seremonien. I oktober skal vi også ha et nytt sendeskjema på plass, og da kan publikum forvente seg nye programmer. Vi skal blant annet lage et trafikkprogram, og så har vi på sikt planer om et program om folkemusikk, og et annet om lokalhistorie, røper Reidulf Solbakken.