Et mesterstykke av en bok

Boka Havet - mat, makt og meninger er et praktverk og en fantastisk innføring i havets betydning for oss alle.

Havet - lansering

kultur

kommentar: Tirsdag lanserte Veronica Melå boka Havet - mat, makt og meninger. Det er en av de viktigste bøkene du vil ha i bokhylla.

368 sider pur glede - vakkert anlagt og en nytelse å bla i. Det er en deilig oppdagelsesreise å komme seg gjennom boka - som er en bildebok, oppskriftsamling, debattbok og lærebok på en gang.

Her belyses de fleste sider av vårt forhold til havet - som for mange kanskje bare er en del av naturen som bare er der - noe vi ikke egentlig har spesiell kunnskap om; selv om det er en vesentlig del av vår hverdag. Det ønsker Melå å gjøre noe med. Her kommer forskere, miljøaktivister og oljefolk til ordet. Her er det filosofi, ideologi og tanker rundt havet som ansporer til egen refleksjon og holdning til havet - som har skjenket oss den rikdommen vi har i dag.

Slik sett er det et tidsbilde og statusoppdatering anno 2015. Ikke alle er enige, og det er faktisk et poeng med boka. Her kan man gjøre opp egne meninger.

Melå har vært veldig bevisst på å velge lokale samarbeidspartnere, og alle leverer så til de grader. Det er til inspirasjon og glede.

Er dette nivået på de neste 17 bokideene til Veronica Melå, så kjøper jeg abonnement.