«En slik forbrødring er Ilios på sitt beste»

foto