«Det er lenge siden jeg har flirt så mye, på så kort tid»