Disse festivalene får støtte fra fylket

Ilios er den festivalen i Sør-Troms som får mest støtte av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Bakgården er én av festivalene i Harstad-regionen får støtte fra fylkesrådet. Her spiller Violet Road ved en tidligere festival.   Foto: Rune Engebø, Bakgården

kultur

Fylkesrådet har nå vedtatt å drysse 3,55 millioner kroner over ulike festivaler i fylkeskommunen. I en pressemelding skriver fylkesrådet at 56 søknader kom inn innen fristen, og det gis tilsagn til 45 festivaler, hvor 17 får treårig tilskudd.

Bjørn Skansen, Bjørn-Christian Svarstad og Tomas Nilsson under Ilios 2019.  Foto: Inga Helene Juul

I Sør-Troms får følgende festivaler tilskudd: