Oppdrettselskap søker om utvidelse

Salaks AS søker om utvidelse av akvakulturtillatelse på lokaliteten i Dale utenfor Grytøya i Toppsundet.
kultur

Salaks AS har søkt om økning for tillatt biomasse (MTP) på selskapets lokalitet i Dale. Her ønsker salaks en økning for matfisk av laks, ørret og regnbueørret.

Ifølge søknaden er det snakk om å øke biomasse fra 3600 til 5500 tonn.