Kunstformidlingsprosjekt på Fleischer-statuen provoserer:

– De skjender Fleischer

Helge Eriksen er rystet over hvordan Nordnorsk Kunstmuseum har dekorert statuen av General Fleischer. – Dette er ei skam, sier han.

reagerer: Helge Eriksen liker ikke det han kaller skjending av en krigshelt, og ber om at dette fjernes umiddelbart. Foto: Tone A. Karlsen 

kultur

Han mener dette nærmest kan minne om gravskjending.

Som en del av utstillingen Like Betzy har Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) iscenesatt statuen av Carl Fleischer som den norske marinemaleren Betzy Akersloot-Berg (1850-1922).