- Festivalene sikres ikke forutsigbarhet

Troms fylkeskommune reagerer på at de ikke ble involvert i prosessen om ny tilskuddsordning til Riddu riddu og Festspillene i Nord-Norge.

Carte Blanche Bilde fra en   Foto: Øivind Arvola

kultur

Ordningen for tildeling av nasjonal festivalstøtte 2018-2020 ble behandles av Kulturrådet torsdag 14. desember 2017. Før møtet var ikke Troms fylkeskommune spurt om råd. Det kritiserer fylkestinget i en egen uttalelse du leser her:

"Troms fylkeskommune har flere ganger etterspurt prosessen rundt overføring av knutepunktfestivalene Festspillene i Nord-Norge og Riddu Riddu.  Troms fylkeskommune reagerer på å ikke er bli involvert i prosessen rundt tilrettelegging av tilskudd til knutepunktfestivalene i Kulturfondet.


Kulturrådet har fordelt tilskudd:

Festspillene får reduksjon

Festspillene i Nord-Norge får mindre tilskudd fra Kulturrådet neste år. Reduksjonen er på 5,8 prosent.

 

Troms fylkeskommune har sammen med Kulturdepartementet forvaltet knutepunktfestivalene siden oppstart og sitter med en viktig erfaringskompetanse. Troms fylkeskommune kan bidra til å finne gode og forutsigbare ordninger for festivalene, da vi har god kjennskap til Kulturrådet tilskuddsordninger og lang forvaltningskompetanse.

Festivalene ble varslet om ett nedtrekk på 5% fra 2018, da dette skulle tilsvare i % oppgaver festivalene hadde i oppdrag som knutepunktfestival. Troms fylkeskommune kan ikke se da at festivalene sikres forutsigbarhet og videre utvikling.

Troms fylkeskommune har i sine tidligere innspill ønsket Festspillene i Nord-Norge og Riddu Riđđu tilbake på statsbudsjettet, da festivalene skiller seg fra andre festivaler sett i sammenheng med sitt samfunnsoppdrag og tverrfaglighet. Begge festivaler har nasjonale oppgaver i regjeringens nordområdepolitikk og skal stimulere utvikling av kunst og kultur på et nasjonalt nivå. Riddu Riđđu har et klart nasjonalt oppdrag innenfor urfolkskultur, og Festspillene i Nord-Norge med sitt landsdelsoppdrag er en del av Den nordnorske kulturavtalen."