Utga seg for å være direktør: Svindlet festspillene i Nord-Norge for 770.000 kroner

Sendte penger til Tyrkia og England.

770.000 KRONER: - Det er snakk om tap av 82.400 euro, cirka 770.000 norske kroner, opplyser styreleder Jens Johan Hjort, her sammen med direktør Maria Utsi på pressekonferansen tirsdag. Foto: Lars R. Olsen 

kultur

Det er snakk om tap av 82.400 euro, cirka 770.000 norske kroner, opplyser styreleder Jens Johan Hjort

En person har misbrukt direktørens identitet og har framstått som "Maria Utsi" i eposter til økonomimedarbeidere, og bedt om utbetaling.

– Svindlerne er stadig mer utspekulerte. Dette er en type svindel som kalles CEO Fraud - "direktørsvindel", sier Hjort.

– Vår økomomimedarbeider var overbevist at det var Maria Utsi om hadde sendt epostene om utbetaling.

Pengene ble sendt til Tyrkia og Storbritannia.


 

Nordmenn?

Svindelen skjedde rett etter Arctic Art Summit og midt under festspillene.

– Tonen i epostene var kollegial, og det var godt språk, forteller Utsi. – Det er ikke snakk om én epost, men en hel dialog. Interne eposter er preget av nærhet og med et muntlig og nært språk. Disse epostene var preget av dette.

– Dette er ikke google translate, så vi kan vel anta at det er nordmenn involvert, sier Hjort.

– Dette ville ikke skjedd hadde det ikke skjedd akkurat da det skjedde, sier han.

Lik null

Det er ikke uvanlig at det foretas plutselige overføringer.

– Alt fremsto i epostene som i henhold til våre rutiner, sier Utsi.

Sjansen for å få pengene tilbake er ikke gode.

– Fra politiets side er det uttalt at utsiktene til å få pengene tilbake, er lik null, sier Hjort.


 

Konsekvenser

Konsekvensene for festspillene vil ikke påvirke kunsten. Det blir heller ikke aktuelt med oppsigelser.

– Dette vil gi utslag på sluttresulatet i vårt regnskap, sier Hjort.

– Det skal ikke bli konsekvenser for den kunstneriske biten. Vi må heller begrense driftskostnadene så mye som mulig, sier Utsi.

– Vi håper etterforskningen fører til at de skyldige blir tatt. Dette er veldig trist, men vi har skjerpet rutinene slik at dette ikke skjer igjen, sier Utsi og Hjort.

Følge pengene

Ifølge poltiiadvokat Mona Madsen ved Harstad poltiistasjon er denne typen svindel vanskelig å etterforske.

– De er vanskelige, disse sakene, med fiktive navn. Det vi kan gjøre, er å forsøke å følge pengene og der vi tror dette kommer fra. Vi har bistand fra Økokrim, som har sent forespørsel til andre lands myndigherter. Men deretter blir det vanskelig, sier hun.

Direktørsvindel er brukt ved en rekke anledninger.

– Vanligvis havner vi i utlandet, uten å klare å komme videre i etterforskningen, sier Mona Madsen.