Harstad Historielag med åpent møte 28. september om:

Finnmarksbyen på Trondenes

HISTORIE: Bildet viser Finmarksbyen på Trondenes etter krigen. En av fem leirer i Harstad med flyktninger fra nedbrente tettsteder i Finnmark etter krigen. Her bodde ca 1000 mennesker i årene 1945 til 1950 og noen helt til 1952. Foto: Privat  Foto: Privat

FORTELLER: Frode Bygdnes i Harstad Historielag.  Foto: Tore Skadal

kultur

Torsdag 28. september holder Harstad historielag åpent møte om Finnmarksbyen på Trondenes.

- Vi får lagt fram noe av det innsamlede materialet Troms historielag har funnet i sitt prosjekt fra gjenreisningstida etter 2. verdenskrig, opplyser Frode Bygdnes, som er prosjektleder for temaet i Harstad Historielag.

Nytt materiale

Prosjektet har vært ett samarbeidsprosjekt mellom Harstad historielag og Trondenes distriktsmuseum, ledet av Troms historielag.

Prosjektleder Frode Bygdnes legger frem spennende og nytt materialet som er kommet inn de siste årene.

- Gjenreisninga av Nord-Troms og Finnmark er kommet i skyggen av den mer dramatiske tvangsevakueringa. Men krigen i Finnmark var ikke over den 8. mai 1945. Fortsatt døde folk på grunn av miner. Alt var ødelagt, derfor var det ikke bare å flytte tilbake, forteller Bygdnes.

- Folket i nord bar de største byrdene under og etter krigen. Hvordan opplevde de hjelpen fra storsamfunnet? Opplevde de støtte og et nasjonalt felles løft, eller ble de overlatt til seg selv? Var også gjenreisninga traumatisk?

10.000 mennesker

- Her i Harstad fikk vi fem flyktningeleirer, den største var på Trondenes. Denne leiren var så stor at den gikk under navnet Finnmarksbyen. Her bodde ca 1000 mennesker i årene 1945 til 1950 og noen helt til 1952. Her var Finnmark folkeskole. Her bygde de opp et eget lokalsamfunn med både post, politi, butikk, sykestue, alt styrt ut fra et eget lokaldemokrati.

- Vi har fått fortellinger fra folk hvordan de opplevde leiren og deres opplevelser av Harstad. Harstad tjente på disse flyktningene. Leiren ble bygd opp rundt den tyske OT-leiren, men her ble dobbelt så mange brakker reist etter krigen. I dag er bare grunnmuren fra OT-leiren synlig. Vi skal forsøke å legge frem tall og data fra denne glemte leiren og hvordan den ble brukt i gjenreisningsarbeidet. Her er flere ting å lære, melder Frode Bygdnes. Mer om historien rundt Finnmarksbyen vil bli fortalt på Trondenes om kvelden torsdag 28. september.