Festspilldirektøren med klar tale:

Nord, strålende nord

KOMMENTAR: Da Maria Utsi hadde brukt ordet «strålende» nesten ti ganger under presentasjonen av årets festspillprogrami april, mistet vi tellingen. Men vi skjønte budskapet.
kultur

Årets festspillprogram – hennes andre – er strålende, og festspilldirektøren er utrolig fornøyd med det hun har fått til. Og vi er helt enig med henne.

Festspillene har hatt mange faser. Men rent økonomisk har festivalen hatt tre hovedfaser. Oppbyggingen gjennom 30 år, 20 år som knutepunktfestival med fast plass på statsbudsjettet – og nå – etter en politisk omveltning; en plass blant de mange andre festivalene, der man må vise seg verdig sine milliontildelinger fra Kulturrådet, ellers minker pengestrømmen.