Klar for visning

Harstads egen filmskaper, Karl Emil Rikardsen er med på årets filmfestival med en film som har vunnet utallige priser - og som angår deg mer enn du tror.

stiller: Filmskaper Karl Emil Rikardsen fra Harstad stiller på visningen av den prisvinnende filmen Atlantic, der han er medprodusent. Foto: Frank R. Roksøy 

kultur

Filmen «Atlantic» er satt opp søndag kveld, og er festivalens avslutningsfilm. Harstadmannen Karl Emil Rikardsen har vært med å produsere filmen, og det er nå klart at han stiller på visningen sammen med hovedrolleinnehaveren Bjørnar Nicolaysen fra Andøy.

Sjebnen

Denne prisvinnende dokumentaren handler om de største ressursene i Nord-Atlanteren - fisk og olje - og hvordan de påvirker kystsamfunnene i Norge, Canada og Irland. Det var en gang da Atlanterhavet ble sett på som Irlands mest verdifulle ressurs, men etter industrialiseringen har vi snudd ryggen til havet og anser det kun som en rute å sende varer og våre unge arbeidssøkende mennesker over. Andre land, spesiellt Canada og Norge, fortsatte å legge stor vekt på deres territorialfarvann. Politikere i Norge og Newfoundland har i de siste 50 årene jobbet for å beskytte sine ressurser i havet, spesielt olje, gass og fisk. Samtidig har Irland tillatt disse ressursene å falle i hendene på utenlandske private interesser, uten å ha noe langsiktig kontroll på dette.

Kontrasten mellom Irland og de to kystnaboene kunne ikke vært mer slående.

«Atlantic» utforsker måten Norge og Newfoundland har beholdt sine egne ressurser til fordel til sin befolkning i kontrast til Irland, og Vi følger skjebnene til tre små fiskerisamfunn, og den tar frem tre sterke og personlige historier fra den globale ressursdebatten. En av dem vi møter er fiskeren Bjørnar Nicolaisen fra Andøy.

Spørsmål

–Dette filmen tar opp, amgår flere ann man tror, og den har vunnet utallige priser rundt omkring på andre fesivaler, sier Rikardsen til Harstad Tidende.

Han stiller på visningen der det legges opp til en «Q&A» - eller spørsmål og svar-runde etter visningen.