Denne festivalen får ikke lenger statlig tilskudd

Det kan bety at festivalen kryper i størrelse de neste årene.

DANS: – Multicultura er blant de søtrste multikulturelle festivalene i Norge, sier Torunn Nilssen. Bildet viser et innslag fra festivalen i 2013. Arkivfoto.   Foto: Steve Nilsen

kultur

Multicultura Harstad har i alle år fått statlig og kommunal økonomisk støtte til å gjennomføre Multicultura. Harstad kommune støtter fortsatt, men festivalen mottar ikke lenger statlige midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Kronene ble tidligere kanalisert via Troms fylkeskommune, men ved statsbudsjettet 2014 ble rammene for tilskuddene endret. Siden da har pengene gått fra IMDI og direkte til 20 utvalgte kommuner i landet. For Troms fylke ble Tromsø eneste by som fikk gleden av midlene. Slik er det fortsatt - noe leder for festivalen, Torunn Nilssen, reagerer sterkt på.