Pengene renner ut

Både Grottebadet og Polarbadet går med solide underskudd.

Økonomi-versting: Grottebadet er blant de minst lønnsomme badelandene i Norge.  Foto: Håvard Kristoffersen Hansen

nyheter>>

Grottebadet i Harstad er et av de mest ulønnsomme badeland i Norge.

Dagens Næringsliv har innhentet regnskapstall fra de største badeanleggene i Norge. Disse viser at Grottebadet i Harstad er nest sist på listen når det gjelder økonomisk drift. Grottebadet hadde i 2006 et driftsresultat på minus 2,282 millioner kroner av en omsetning på 9,8 millioner.

Rødt for Polarbadet

Aller verst er det kommunale foretaket Atlanterhavsbadet i Kristiansund med 4,7 millioner kroner i underskudd. Havhesten i Florø gikk med 2,246 millioner i minus. Polarbadet er også på minuslisten med underskudd på 473.000 kroner av en omsetning på 8 millioner kroner.

Av de 15 badelandene som avisen har undersøkt, er det sju som går med overskudd. Best av alle er Bø Sommarland med hele 11,4 millioner i overskudd, fulgt av Pirbadet i Trondheim med 8,3 millioner i pluss.

Egentlig enda verre

Dagens Næringsliv skriver at virkeligheten trolig er enda mer dyster enn disse tallene tilsier, da mange av badeanleggene mottar en eller annen form for støtte fra det offentlige som ikke kommer frem i regnskapstallene.

Ifølge David Koht-Nordbye, lederen for en forening av de 16 største innendørs badeanleggene i Norge (AL Badelandene), er mange av badeanleggene en del av det kommunale system hvor for eksempel kommunen har tatt hele investeringen slik at de slipper å slite med finanskostnader.

For Grottebadet i Harstad påløper husleie til Harstad Fjellhall AS. Dette eiendomsselskapet vil fra 2008 bli ytterligere økonomisk belastet ved at avdragsfriheten på lånene opphører. Frem til 2008 er det bare renter som betales på hoveddelen av låneopptakene.