Skal være gavmild

Styreleder Ole Tom Andreassen presenterte den nye sparebankstiftelsen til Harstad Sparebank.
nyheter>>

- Dette er spennende å unikt. Ingen andre byer har en sparebankstiftelse, sier han.

Han presenterte stifelsen i dag på en pressekonferanse i bankens lokaler.

- Stiftelsen eier 40 prosent av Harstad sparebank. Verdien er på 150 millioner kroner. Dette er kapital som er opparbeidet gjennom 88 år. Tiden er inne for å satse gjennom en stiftelse, sier Andreassen.

Formålet er å ta ut utbytte fra banken og disponere overskuddet til kultur, idrett og samfunnsnyttige formål.

- Pengene skal gå til harstadregionen og vesterålregionen. Vi regner med at vi årlig kan dele ut mellom åtte og 10 millioner kroner i året gjennom stiftelsen. I tillegg kommer bankens støtte som deles ut til gode formål i regionen, sier Andreassen.