Utvikler legemiddel

Harstad/Tromsø-selskapet Lytix Biopharma går i partnerskapsdialog om utvikling av et legemiddel med god effekt mot resistente bakterier.

Styreleder Knut Eidissen og administrerende direktør i Unni Hjelmaas i Lytix Biopharma. 

nyheter>>

Bakgrunnen er lovende resultater fra en studie på 210 barn med brennkopper. Den viser at middelet LTX-109 er sikker, tolereres godt og viser en sterk trend for bedre effekt enn placebo etter avsluttet behandling.

Dreper bakterier

Etter fullført behandling ble flere av barna helt friske sammenlignet med de som fikk placebo. LTX-109 viser effekt på nivå med de beste eksisterende behandlingsalternativer, framgår det av en pressemelding fra selskapet.

Hudinfeksjoner som brennkopper er vanligst blant små barn. Infeksjonene er som regel ukompliserte, men svært smittsomme, og behandles vanligvis med topisk antibiotika. Økt bruk av antibiotika gir bakterieresistens som er i ferd med å bli et stort problem. LTX-109 dreper bakterier, inkludert de resistente, på en annen måte enn eksisterende antibiotika og har i laboratoriestudier vist lav risiko for resistensutvikling.

Fjerde studie

Professor Benjamin A. Lipsky ved University of Washington har etter gjennomgang av studieresultatene følgende kommentar:

– Dette er en godt designet og gjennomført studie med flere nyttige resultater. For det første viser den at LTX-109 er sikker i denne pasientgruppen. Den viser også en klar trend som tyder på klinisk og mikrobiologisk effekt, selv om denne ikke er statistisk signifikant. Disse resultatene bør ligge til grunn for videre utvikling og studier med LTX-109 innenfor andre bruksområder, som for eksempel infiserte diabetes-fotsår.

Dette er den fjerde kliniske studien selskapet gjennomfører med legemiddelkandidaten LTX-109.

– De positive resultatene fra denne og tidligere studier gjør at selskapet nå går i partnerskapsdialog for videre utvikling av LTX-109 til for eksempel diabetes-fotsår, sier administrerende direktør Unni Hjelmaas i Lytix Biopharma.

– Nå har vi fått resultater som gjør at vi kan starte en aktiv og faglig dialog med mulige partnere for å vise hvilket kommersielt potensial LTX-109 representerer for behandling av infiserte sår. Vi er veldig fornøyd med at en kapasitet som Professor Benjamin A. Lipsky er vår rådgiver, sier styreleder i Lytix Biopharma, Knut Eidissen.