Rune Isaksens funn

Se hva Rune Isaksen har funnet i jorda her i området.

Rune Isaksen med funnet av en fibula. 

nyheter>>

- Jeg leter i bøker, kart og internett etter steder med lang historie, sier Rune Isaksen til ht.no.

- Jeg sjekker riksarkivarens www.kulturminnesok.no for å ha kontroll på alle fredete kulturminner. Loven sier at vi må holde oss minimum fem meter unna disse kulturminnene, men det anbefales 50-100 meter unna når vi graver. Grunneier må selvfølgelig gi tillatelse til å søke på hans/hennes eiendom, sier Isaksen.