Astafjordprosjektet lønner seg

En ny rapport viser mulig spareeffekt på flere titall millioner.

Oppdrettsnæringa kan spare opptil 53 millioner kroner. Her fra anlegget på Kjøtta.   Foto: Knut Godø

nyheter>>

Kartlegginga av bunn- og strømforhold og dyre- og planteliv i Sør-Troms, kan vise seg å spare samfunnet for mange millioner kroner. En ny rapport konkluderer med at Astafjordprosjektet er lønnsomt.

Rapporten er skrevet av Vista Analyse, og kommer året etter at kartlegginga av fjorden ble avsluttet. Undersøkelsene av kysten har foregått i 12 kommuner i Sør- og Midt-Troms. De første analysene viser en mulig besparing for samfunnet på flere titall millioner kroner.


Stor oppdrettsgevinst

Ifølge den nye rapporten er det spesielt oppdrettsnæringa som vil få stor gevinst av det nye datamaterialet. Kartlegginga av sjø og bunn vil gjøre det lettere å treffe med lokalisering av anlegg. Den nye kunnskapen vil også kunne bidra til å forebygge smitte og sykdom.

Rapporten antyder en gevinst på opptil 53 millioner kroner for oppdrettsnæringa i Astafjord, først og fremst gjennom økning i kapasitet og lønnsomhet.


Fiskeri, miljø og turisme

Rapporten peker også på at de nye kartdataene kan gi store gevinster for fiskerivirksomheten i området. Dataene gir god oversikt over bunnforholdene og dermed hvor fisken kan befinne seg, og oversikten over grunnforholdene gjør det lettere å finne gode ankringsforhold og hindre skade på utstyr.

Kartdataene legger også til rette for en bedre forvaltning av det marine miljøet i området. Og de gir et godt grunnlag for nysatsing på turisme og rekreasjon.


Langsiktig nytte

Siden det er kort tid siden Astafjordprosjektet ble avsluttet, er det de mest åpenbare besparingene som er behandlet i rapporten fra Vista Analyse. Det understrekes likevel at nyttevirkningene vil vare langt fram i tid, og at dataene kan gi nye og omfattende gevinster om noen år.

Astafjordprosjektet kan nå få sin oppfølger i prosjektet "Kyst-Mareano", som er foreslått av Norges geologiske undersøkelse, Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning. Prosjektet tar sikte på å kartlegge vanndyp, havstrømmer, geologi, biologi og forurensing langs hele norskekysten. Regjeringen har prosjektet til behandling. Planen er å starte med hele kysten i Troms fylke.