UD-midler til økt kompetanse i nord

Fra venstre: Caroline Andreassen, Kunnskapsparken Helgeland, Annette Ekman, Kunnskapsparken Nord, Torbjørn Aag, Kunnskapsparken Helgeland og Silje Wadsworth, Kunnskapsparken Nord. 

nyheter>>

Utenriksdepartementet har bevilget Barents 2020-midler til et forprosjekt som skal undersøke behovet for kompetansearbeidskraft i nordnorske bedrifter.

Prosjektleder er Kunnskapsparken Nord, og Kunnskapsparken Helgeland er samarbeidspartner.

– Tiltaket vil gi oss større kunnskap om Nordområdenes behov for kompetanse og hva som skal til for å få integrert internasjonal arbeidskraft i bedriftene i nord. Prosjektet vil kunne bidra til å forsterke kunnskapsmiljø, sysselsetting og ringvirkninger i Nord-Norge, sier prosjektleder Annette Ekman i Kunnskapsparken Nord.

Nordnorsk næringsliv er i stor vekst, derfor er det viktig å bygge opp egen kompetanse. I tillegg må det i et kortsiktig perspektiv rekrutteres fagfolk fra landet forøvrig og utlandet.

Forprosjektets oppgaver er blant annet å undersøke behovet og interessen for utenlandsk kompetansearbeidskraft i nordnorske bedrifter, kartlegge hvilke tilrettelegginger som kreves for å ta imot utenlandsk arbeidskraft og vurdere hvilke land man bør samarbeide med.