Denne salmeteksten mener de er myntet på Einar Gelius:

"Driv hykleri til helved bort! Alt sant og godt la vokse stort!"

Einar Gelius  Foto: Alf Fagerheim

nyheter>>

Både kirkeverge Frank Steinsvik og leder av menighetsrådet i Ibestad Raymond Johnsen stiller seg undrende til valg av salmer under gudstjenesten i Ibestad kirke søndag.

Begge stiller spørsmål ved salmene som ble sunget under søndagens gudstjeneste.  

- I forhold til valg av salmer syntes vi dette var noe spesielt. Det burde vært mulig å besinne seg og kanskje valgt en annen salme enn for eksempel «Gud la ditt ord i nåde lykkes». Vi stoppet begge å synge da vi kom til andre vers på grunn av innholdet i teksten.  

- Leser man teksten i denne salmen trenger man ikke særlig fantasi for å skjønne at den kan være myntet på Einar Gelius, mener Steinsvik og Johnsen.  

Prost Ove Kjelling mener valget av salmer var naturlig og passet inn i søndagens markering.  

- Søndag feiret vi såmannssøndagen. Valget av salmer var helt i tråd med innholdet i denne markeringen.  


Tre vers av "Gud, la ditt ord i nåde lykkes"

Gud, la ditt ord i nåde lykkes
og vokse både dag og natt,
men kveles og med rot opprykkes
hver vekst du ikke selv har satt!
All Satans løgn og lærdom knus!
Med Ånd og sannhet fyll ditt hus!

La ingen falsk profet forville
oss bort i nattens bitre nød!
La ingen lærdom vrang forspille
vår trøst av Jesu dyre død!
Jag bort hver ulv i saueham!
Å hyrde god, vokt dine lam!

Løs opp de tåkeslør som spinnes
av uforstand og mannevidd!
Slå ned alt hovmod som her finnes,
gjør vantro stum, som volder strid!
Driv hykleri til helved bort!
Alt sant og godt la vokse stort!