MØTE OM TVANGSFLYTTING AV DEMENTE:

Knallhard kritikk fra pårørende

KRAFTIG KRITIKK Tre pårørende fortalte hver sine sterke historier. Fra venstre Inge Hansen, Anita Ågesen og Unni Dalsnes Jakobsen. 

nyheter>>

Tårene trillet da Anita Ågesen (24) fortalte historien om sin 46 år gamle demente mor, og om sin kamp for å få hjelp hos koordinerende enhet. 

Hun så direkte på ordfører Marianne Bremnes og resten av Harstads toppolitikere under møtet som pensjonistforeningen og demensforeningen arrangerte lørdag formiddag om tvangsflytting av demente.

Respektløst

I møtet måtte kommunen tåle knallhard kritikk fra pårørende.

Anitas mor skal ikke tvangsflyttes. Moren bor fortsatt i egen leilighet. For Anita Ågesen har det vært en hard kamp for å få hjelp til moren.

Da Anitas mor fikk diagnosen Alzheimer høsten 2012, gikk datteren Anita høygravid.

- Jeg visste ingen ting om sykdommen, eller om rettigheter, fortalte datteren.

Til slutt ble hun klar over at det fantes en etat hun kunne søke hjelp hos.

- Jeg kom ingen vei med koordinerende enhet. Jeg ble møtt på en uhøflig og lite respektfull måte, sa Ågesen, som ga klar beskjed til ordfører Bremnes:

- Koordinerende enhet må bli skolert i verdighet.

Den unge jenta var nettopp blitt mamma for første gang, og hadde i tillegg aleneansvar for sin sterkt demente mamma.

Sint og frustrert

Først da hun og moren stod fram med sin historie i en riksavis, fikk moren litt hjelp. Sju timer støttekontakt i uka, og noen timer hjemmesykepleie.

- Jeg går i full jobb, og mamma bor alene i leiligheten sin. Jeg sliter meg ut, sa Anita Ågesen.

Politikerne fikk servert flere sterke historier fra pårørende.

Løse kanoner

Harstad Tidende har tidligere fortalt om den sterkt demente Kjell Hansen som også skulle tvangsflyttes til et annet sykehjem. Pårørende ga skriftlig beskjed om at de ville påklage vedtaket.

- Da er det skremmende at koordinerende enhet forteller oss at de har vært i telefonkontakt med Fylkesmannen og fått beskjed at vi ikke vil nå fram med vår klage, sa sønnen Inge Hansen.

Han kontaktet Fylkesmannen og fikk vite at ingen fra koordinerende enhet hadde vært i kontakt med dem den aktuelle dagen.

Han snakket direkte til ordfører Bremens og ba henne rydde opp.

- Dere har løse kanoner som lyver folk rett opp i øynene. Dette er skremmende. Pappa er heldig som har pårørende som kan si stopp. Hva med dem som ikke har det, sa Inge Hansen.

- Synd de lever så lenge

Leder i Harstad demensforening, Unni Dalsnes Jakobsen, fortalte om sjokket da hun plutselig ble oppringt med beskjed om at hennes demenssyke mann skulle flyttes fra Stangnes sykehjem til Slottet før jul. Flyttingen er midlertidig stanset.

- Jeg er kjempesliten, frustrert og sint, sa Dalsnes Jakobsen.

Hun nekter å tillate at hennes demente mann skal flyttes til en somatisk avdeling.

- Det er galskap å legge ned demensavdelinger for å spare penger. Dette skjer til tross for at vi om 10-20 år vil få dobbelt så mange demente som i dag.

Unni Dalsnes Jakobsen sparte ikke på kruttet:

- Det er jo synd at demente lever så lenge som de gjør. De er blitt en byrde for kommunen, sa hun sarkastisk. 

- Sånn skal vi ikke ha det

- Sånn skal vi ikke ha det, sa ordfører Marianne Bremnes. Også hun var rørt tårer av historiene fra de pårørende. 

Hun slo fast at dett er historier kommunen ikke kan være bekjent av.

- Dette er et viktig møte, og jeg er glad for at historiene kommer fram. Det er med en stor porsjon ydmykhet jeg lytter til dem som har følt dette på kroppen.

Til Harstad Tidende fortalte Bremnes at hun har avtale om å treffe 24 år gamle Anita Ågesen hjemme hos moren.

Til kritikken fra Inge Hansen om at koordinerende enhet skal ha fått klarsignal fra Fylkesmannen om å sette i gang flyttingen av faren, sa ordføreren:

- Fra den dagen koordinerende enhet gjør et vedtak, har du fire ukers klagefrist. Fylkesmannen pleier ikke å gi svar over telefon, men det kunne ha vært en generell samtale koordinerende enhet hadde om saken, sa ordfører Marianne Bremnes.

Basert på erfaringer

Assisterende rådmann Brynjulf Hansen har tidligere forklart koordinerende enhets telefonsamtale med Fylkesmannen slik:

- Dette er basert på erfaringer fra tidligere saker. Flyttesaken ble drøftet med Fylkesmannen på generelt grunnlag, og dette ble pårørende informert om, sa Hansen til Harstad Tidende 5. februar.

- Skal ikke skje

- Det dere pårørende har opplevd, skal ikke skje, sa leder i omsorgsutvalget Kjetil Bjørkelund. 

Han viste til at kommunen har klare retningslinjer og regler som skal følges.

Til kritikken fra Unni Dalsnes Jakobsen om at demente lever så lenge at de oppleves som en byrde for kommunen, sa Bjørkelund:

- Vi vil at alle skal leve lenge.

Likevel slo Bjørkelund fast at politikerne er nødt til å tenke økonomi.

- Vi kan ikke bruke mer penger enn vi har. Men vi må bruke dem rett, og vi må sørge for at alle ansatte opptrer på en måte som oppleves bra for de pårørende, sa Bjørkelund.

Han lovet at han skal gjøre sitt for at det nedlagte brukerutvalget kommer på beina igjen.

- Dessuten skal vi prøve å dra inn frivillige i eldreomsorgen og få dette i system, sa Bjørkelund.

Han opplyste at kommunen skal vurdere om fem plasser på Bjarkøy kan åpnes for demente og om Sama sykehjem kan videreføres som et dementsykehjem.