Turid Ingebrigtsen"/>

– Gi dem egne klasser

Kjell E. Pedersen vil tilby psykisk utviklingshemmede i Harstad undervisning i egne klasser på Seljestad ungdomsskole.

  Foto: Gurid Ivarhus Næss

ENSOM I KLASSEN: Kjell E. Pedersen vil at psykisk utviklingshemmede skal få tilbud om undervisning i samme klasse på nye Seljestad ungdomsskole.  Foto: Gurid Ivarhus Næss

nyheter>>

Lokalpolitikeren i Rødt Harstad kaster dermed ut en brannfakkel i skoledebatten. Han mener integreringen i skolen har spilt fallitt og at det nå er på tide å rydde opp. Pedersen understreker at forslaget om å samle ungdommene i egne klasser skal være et tilbud, ikke en tvang.

Isolert og ensom

– I de fleste ungdomsskolene i Harstad finnes det en eller to psykisk utviklingshemmede. Svært mange av dem er isolerte og ensomme. De har problemer med å skaffe seg venner blant funksjonsfriske elevene. Når vi nå skal bygge ny ungdomsskole på Seljestad har vi en glimrende sjanse til å gjøre noe med dette, sier Pedersen.

Han er selv lærer, og har gjennom årene registrert at svært mange foreldre til psykisk utviklingshemmede er misfornøyde med dagens system.

– Det sitter folk i skolesystemet som tviholder på en absolutt integrering der all undervisning skal skje i klasserommet. Dette har ikke vært særlig vellykket for mange av de psykisk utviklingshemmede, som er blitt integrert til ensomhet og isolasjon, sier Kjell E. Pedersen.

Vantrivsel

Han finner det naturlig at psykisk utviklingshemmede føler større fellesskap og får flere venner blant ungdommer som er i samme situasjon.

Han forstår godt fortvilelsen til foreldre som klager over at ungene deres vantrives og føler seg ensomme i en klasse med funksjonsfriske elever.

Pedersen peker på at den formelle integreringen i Harstad-skolen ikke er blitt reell integrering.

– Det vil kreve enorme beløp å få til integrering i en normal skole. Derfor mener jeg at vi nå har en unik mulighet til å lage et bedre skoletilbud for psykisk utviklingshemmede i den nye ungdomsskolen på Seljestad, sier Pedersen.

Penger å spare

I tillegg til at ungdommene selv får en bedre skolehverdag, tror han også kommunen vil spare penger på ordningen.

– Når flere ungdommer kan undervises i ett klasserom, blir det billigere enn å ha en spesialpedagog per elev rundt om i ungdomsskolene, sier Pedersen.

Penger er likevel bagateller i denne sammenheng.

– Det viktigste er at ungdommene får en bedre skolehverdag, at de trives og får venner, sier Pedersen.