- Her kommer Kveøybrua

Traseen over Salskjærene til Kveøya blir på 1450 meter mens selve Kveøybrua blir 10 meter høy og 400 meter lang.

Her skal Kveøybrua bygges. Vegvesenet sender ut anbudspapirene om kort tid. Traseen blir 1450 meter lang fra spissen på Kveøya og over Salskjærene (forgrunnen) til Hinnøysida. 

nyheter>>

- Vi gleder oss til den nye brua står ferdig. Går alt etter planen kan dette bli historiens fineste julegave til Kveøyfolket i 2009, sier Astrid Hokland.

Fra spissen på Kveøya blir det ei nærmere 1100 meter lang fylling utover sjøen. Der er det nemlig ganske grunt farvann, mens ved Salskjærene er det ei dyp renne og derover skal brua trone høyt og fagert.

142 millioner

- Statens Vegvesen går ut med anbudspapirene nå i slutten av mai og bygginga skal etter planen starte opp til høsten, nærmere bestemt i september eller oktober. Det er beregnet to års byggetid og da kan Kveøybrua stå fiks ferdig til jul i 2009, forteller Astrid Hokland.Prislappen på Kveøyforbindelsen lyder på 142 millioner kroner, og det er tatt høyde for prisstigning med oppjusterte kostnadsoverslag underveis.

Enfelts vei

- Det blir enfelts vei over Kveøybrua og 200 meter mellom hver møteplass. Det blir også fortau langs den ene sida, forteller Astrid Hokland.

På Kveøy-siden blir det en nokså skarp sving, ifølge planene.

- Optimismen er stor. Folket på Kveøya har tro på framtida. Det betyr så uendelig mye for oss å vite at vi snart får fastforbindelse. Vi står på terskelen til en ny tidsalder, sier Astrid Hokland.

Relaterte saker: