Er 15 minutter matpause nok?

Dersom barnet kommer hjem fra skolen med en matpakke som er nesten urørt, er det ikke nødvendigvis på grunn av at maten ikke falt i smak.
nyheter>>

Elever i harstadskolen har 15 minutter til å spise matpakken. Resten av tida skal de være ute, i langfriminuttet. Synes du 15 minutter er nok tid?

Her er Harstad Tidendes lederartikkel fra sist mandag:

Spiser av barnas tid

Dersom barnet kommer hjem fra skolen med en matpakke som er nesten urørt, er det ikke nødvendigvis på grunn av at maten ikke falt i smak. Det er minst like stor sannsynlighet for at barnet rett og slett ikke hadde tid til å spise opp maten. 

Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer bør alle elever få minst 20 minutter til å spise maten sin. Men det er det dessverre mange som ikke får.

En fersk undersøkelse viser nemlig at et økende antall elever må bruke mindre enn 20 minutter på å tømme matboksen. Andelen elever som får minimum 20 minutters spisepause har siden 2006 falt med mellom fem og åtte prosent, og minst spisetid har barna som går på femte, sjette og sjuende trinn. 38 prosent av dem fikk i 2012 minimum 20 minutters matpause, mot 45 prosent i 2006, ifølge tall fra Helsetilsynet.

Ut av ukeplaner kan vi lese at det ved skoler i Harstad er satt av beskjedne 15 minutter til matpakken. Det er knapp tid, og det er god grunn til å hevde at dette aldri ville blitt akseptert av voksne. 

Det er hevet over tvil at inntak av mat skjerper konsentrasjonen og øker evnen til å ta til seg viktig læring gjennom en lang skoledag. Sultne barn blir gjerne ukonsentrerte, lærer dårligere og forstyrrer medelever. Blant annet derfor er det uheldig at mange barn ikke får god nok tid til å spise sin mat. I tillegg øker uregelmessig spising risikoen for feilernæring. Med denne kunnskapen framstår det som et stort paradoks at spisetiden til barna er blitt en salderingspost. Det er et varsku og en uønsket utvikling. Dette er ganske enkelt feil sted å ta tid til undervisning fra.

Det er derfor all grunn til å oppfordre kommuner og skoleledelse til å sette seg inn i helsemyndighetenes anbefalinger om måltider i skolen. Det er som sagt en god grunn til at Helsedirektoratet anbefaler minimum 20 minutters spisetid for barn i grunnskolen. Gode rammer for måltidet er viktig i skolehverdagen. Det er viktig for helse og trivsel, sosial kompetanse og et godt læringsmiljø.

Regjeringen, representert ved statssekretær Birgitte Jordahl (H), har engasjert seg og gitt uttrykk for at utviklingen er uheldig. Men engasjementet må ikke stoppe med det. Minimum 20 minutters spisetid i grunnskolen må lovfestes.