Ivar L. Paulsen"/>

Sølvtinevinnere fra Troms

Ekteparet Tove og Arvid Eilertsen fra Kasfjord sikret seg en Sølvtine fra TINE torsdag.
nyheter>>

Hvert år premierer TINE dyktige melkeprodusenter, som har etterlevd reglene for premiering av særdeles god melk og godt fjøsstell. Sølvtineprisen skal stimulere interessen for godt fjøsstell og god gårdsdrift.

Det var 55 melkeprodusentene fra hele Norge som i 2006 klarte å tilfredsstille de særdeles strenge kravene for å oppnå sølvtina - 15 års sammenhengende leveranse av elitemelk, det vil si melk av aller beste kvalitet i alle måneder med leveranse.

Torsdag kveld ble alle sølvtinevinnerne hedret i TINE BAs årsmøte i Bergen. Fra Nord-Norge var det 13 gårdsbruk som mottok Sølvtina.

Til de som har levert elitemelk i sammenhengende fem eller ti år blir det også hvert ut delt ut plaketter som påskjønnelse for den gode innsatsen.

I 2006 klarte 49 melkeprodusenter i TINE Meieriet Nord kravene for femårsplakett og 51 melkeprodusenter klarte kravene for tiårsplakett. Tre oppnådde 20-årsplaketten.