- Ikke legg ned traumeavdeling 

JULEGAVE - Det vil være årets julegave for oss traumepasienter, om avdelingen i Bodø får bestå, sier Monika Sørensen. 

Fakta
  • Tre avdelinger i landet tar imot traumepasienter.
  • Disse ligger i Bodø, Viken i Bardu og Modum Bad i Modum.
  • Pasientene får opphold der de får muligheten til å bearbeide sine tyngste mareritt, og til å komme seg tilbake til hverdagen.
nyheter>>

Monika Sørensen (34) fra Borkenes bønnfaller Helse Nord om ikke å legge ned traumeavdelingen i Bodø. 

I dag får Helse Nord orientering om vedtaket som Nordlandssykehuset nylig gjorde, nemlig nedleggelse av enhet for traumelidelser ved Nordlandssykehuset i Bodø.

- Ta til vett

- Vi er mange som følger spent med. Vi håper styret i Helse Nord griper inn og opprettholder avdelingen. Det vil være årets julegave for oss som sliter, sier Monika Sørensen.

Hun har diagnosen posttraumatisk stress syndrom. Hvert år er hun til behandling i Bodø i til sammen tre måneder for å klare seg gjennom resten av året.

- Det kan ikke beskrives hvor vondt det blir å miste det eneste lyspunktet du har i året. For meg personlig vil det være en katastrofe, sier 34-åringen.

Hun er mor til tre og jobber hardt for å klare seg gjennom hverdagen.

- Traumetilbudet er kjempeviktig for mange i landsdelen. Akkurat nå får to fra Harstad behandling ved spesialistavdelingen i Bodø, sier hun.

Støtte fra 12.000

Da nyheten kom om at Nordlandssykehuset vedtar å legge ned traumeavdelingen, dannet Monika Sørensen en aksjonsgruppe. Hun og gruppa har frontet kampen i avisene i Nordland og i Tromsø.

- Facebook-siden vår har støtte fra cirka 12.000 mennesker rundt om i landet, fra fylkestinget i Nordland, spesialister og fra Mental Helse i Nordland.

Nordlandssykehuset mener pasientene kan få et forsvarlig tilbud ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) lokalt. I Harstad betyr det Senter for psykisk helse i Sør-Troms.

- DPS-ene gjør en god jobb, og har mange flinke ansatte. Men de driver brannslukking. De kan ikke gi oss den behandlingen som vi får i Bodø. Der er det bygd opp en kompetanse som vi ikke får lokalt. Der får vi det livsnødvendige tilbudet vi trenger for å klare oss, sier hun.

Kontakter statsråd

Dersom Helse Nord støtter nedleggelse av traumeavdelingen, reiser en delegasjon, med Monika Sørensen i spissen, til Oslo for å møte helseminister Bent Høie. Gruppen har også vært i kontakt med advokat for å skaffe seg rede på hva de kan gjøre videre.

Traumeavdelingen i Bodø tar imot pasienter fra hele landsdelen. Etter planen skal avdelingen legges ned 1. januar 2014. Besparelsene er 10 millioner kroner.

Hun reagerer på at hennes pasientgruppe ikke blir hørt.

- Helse Nord har som visjon å sørge for at vi pasienter får nødvendig helsehjelp av spesialister innen blant annet psykisk helse. Da må de ikke godta at et tilbud holder oss oppe, blir lagt ned. Hvis avdelingen legges ned, frykter jeg at liv kan gå tapt, sier Monika Sørensen.

Tilbud i eget helseforetak 

Vedtaket om å legge ned traumeavdelingen i Bodø er i tråd med sentrale føringer.  Det skriver administrerende direktør Lars Vorland i sin saksutredning til styret i Helse Nord sitt møte onsdag.

Han viser til at Universitetssykehuset Nord-Norge vil ta hjem sine pasienter og gi dem et tilbud i eget helseforetak.

- Fastleger, pasientorganisasjoner, de ansatte og deres tillitsvalgte er blitt informert. Nordlandssykehusets brukerutvalg har støttet endringene.

Administrerende direktør vurderer at de endringer som Nordlandssykehuset gjennomfører fra 1. januar er i tråd med nasjonale føringer, og sørge-for-ansvaret for denne pasientgruppen ivaretas på en god måte, skriver Vorland.