- En krigserklæring mot en stille natur

SIER NEI Ifølge Den Norske Turistforeningen har 75 prosent av befolkningen sagt at de ikke ønsker mer motorisert ferdsel i naturen. Et frislipp av snøskuterkjøring vil ødelegge muligheten til å oppleve stille natur.  

Hva synes du om snøscooterkjøring i naturen?
Du må velge et alternativ
nyheter>>

Alle 105 kommuner som har søkt om å delta i et forsøksprosjekt for snøskuterkjøring har fått godkjenning fra Miljøverndepartementet. Blant annet er ETS-kommunene godt i gang med å planlegge egne skuterløyper.

Den Norske Turistforening reagerer på det de mener er ulovlig frislipp for snøskuterkjøring og kaller forsøksprosjektet en snikinnføring som omgår Stortinget og norsk lov.

- Miljøverndepartementet hever seg over Stortinget når de starter nytt forsøk med snøskuterkjøring. Departementet bruker forsøksloven til et ulovlig frislipp, istedenfor å gjennomføre en grundig og demokratisk lovprosess i Stortinget. Dette er en krigserklæring mot alle som er glad i stille natur. Vi er opprørt over en ulovlig og udemokratisk prosess og har derfor sendt inn klage til Sivilombudsmannen, sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening til egne nettsider

DNT sier de har ved flere anledninger forsøkt å invitere til dialog med Miljøvernminister Tine Sundtoft, til ingen nytte.

- Vi er enige i at kommunene i større grad skal forvalte motorisert ferdsel i naturen. Men dette må skje innenfor tydelige nasjonale rammer. Naturen og friluftslivet er fellesgoder, og fellesskapet må legge de overordnete føringene. Vi oppfordrer miljøvernministeren til samarbeid om hvordan fremtidens friluftsliv og motorisert ferdsel i naturen skal forvaltes, sier Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening.


Hva mener du? Skriv inn din mening under.


Scooterkrig på nettet

Snøscooterforkjemperne gruser motstanderne i HTs spørreundersøkelse.