Bompengeselskapene tror Frp-politikk vil gi flere bomstasjoner

Hvis staten skal ta en større del av regningen i bompengeprosjekter og forlenge nedbetalingstiden, vil det føre til en kø av nye bompengeprosjekter. Det tror bompengeselskapene.

Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB SCANPIX 

nyheter>>

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) møtte i går landets bomselskaper i Stavanger. Der sa han at partiet nå ikke har makt til å få fjernet bompengene, men forsikret at trenden mot stadig mer bompenger i det minste skal snus i løpet av fire år, skriver Stavanger Aftenblad.

Oppskriften er færre bompengeselskaper, lån med lavere rente, lenger nedbetalingstid og betydelig færre bomselskaper. Departementet vurderer også å gjøre bombrikken obligatorisk i alle biler.

– Vi kommer ganske snart til å innføre dette for store lastebiler. Det handler ikke minst om at det er mange utenlandske vogntog som stikker av fra regningen. Når det gjelder personbiler, så må hensynet til personvernet avklares, sier Solvik-Olsen til Stavanger Aftenblad.

Men bompengebransjen mener regjeringens plan vil kunne føre til flere bompengestasjoner, ikke færre.

– Jeg ser for meg at det fort kan bli en kø av prosjekter, for kravet til inntjening vil bli tilsvarende redusert hvis staten skal betale mer og nedbetalingstiden blir lenger. Da vil mange av de prosjektene som det i dag ikke er mulig å finansiere, kunne dukke opp i søknadsbunken, mener Milian Myraunet, leder for Norvegfinans, som organiserer landets bompengeselskaper. (©NTB)