Krav til boligeier

Fra 1. januar 2014 stilles det krav om radonmålinger i utleieboliger.

MÅ MÅLE RADONVERDI: — For å finne radonnivået i en utleiebolig, må du som utleier sørge for å få utført en radonmåling. Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivå er forsvarlige, sier Odd-Sverre Holte, som er megler i DNB Eiendom Harstad. Den nye forskriftene som trer i kraft fra 1. januar 2014. 

nyheter>>

Det skal fremkomme i salgsoppgave hvilke radonverdiene som fremkommer fra målingene.

Det er Statens strålevern som stiller krav til radonnivået i utleieboliger gjennom strålevernsforskriften.


Huseiers ansvar

Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem.

– Denne forskriften stiller nye krav til eiere av utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og privat samt leiligheter og hybler tilknyttet egen bolig. Det er huseier som er ansvar for at målingen blir tatt, sier Odd Sverre Holte, megler ved DNB Eiendoms avdeling i Harstad.

Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt at grenseverdien overholdes. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak dersom grenseverdien overstiger 100 Bq/m3. Årsmiddelverdien skal imidlertid være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.


Krav

– For å finne radonnivået i en utleiebolig, må du som utleier sørge for å få utført en radonmåling. Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivå er forsvarlige, sier Holte, om de nye forskriftene som trer i kraft fra 1. januar 2014.

Dokumentasjon skal ikke registreres hos myndighetene, men skal være tilgjengelige både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn. Slike målinger kan ta tid og dersom en har det travelt med å sette i gang salget vil man komme i konflikt med de krav strålevernsforskriften pålegger selger. Går man i tanker med å selge egen bolig som også har utleiedel i sokkel, vil det være lurt å få tatt målingene tidlig slik at man også kan iverksette tiltak om nødvendig. Dette er nytt for oss, men det er ikke utenkelig at dette også kan virke inn på selgers eierskifteforsikring at slike målinger ikke blir gjennomført. Det er tvilsomt at eierskifteforsikringen tar på seg ansvaret alene dersom en selger ikke følger forskriften fra Statens Strålevern. Ta gjerne kontakt med megler eller en takstmann dersom du lurer på om din bolig må måles mot Radon.


Tilsyn

Det primære tilsynsmålinger er kommunene, men Strålevernet kan også føre tilsyn med at grenseverdi og tiltaksgrense overholdes.

– Det har i 2010/2011 vært foretatt radonmålinger i Harstad kommune.

– Kravene om radonmålinger gjelder utleieboliger. De gjelder ikke ordinære boliger uten utleie, sier Holte.

– Dette er en sak huseiere med utleiebolig må få avklart i løpet av få måneder. Vi som meglere registrer at det er kommet nye krav fra Staten strålevern til de som eier og selger bolig. Av de boliger vi omsetter i løpet av det siste året, er det rundt 30 prosent som har utleiedel i boligen, sier Odd-Sverre Holte, om den nye strålevernforskriften som trer i kraft fra 1. januar 2014.