Vil på ferie uten barn

nyheter>>

Reiser uten barn er de mest populære reisene i Norge. Og aller mest ønsker disse turistene å få se nordlyset. Det viser en studie blant nesten 7.000 personer i Storbritannia, Sverige og Norge.

Barn nederst på listen

Studien viser at den største gruppen (41 prosent) av turistene foretrekker å feriere med en partner/ektefelle på reiser til Norge. Den nest største gruppen er de som ønsker følge av venner og uten barn. Nederst på lista kommer reiser med små barn.

Det er professorene Nina K. Prebensen, Universitetet i Tromsø og Joseph S. Chen og Hyangmi Kim, begge ved Indiana University i USA, som har forsket på sammenhengen mellom reisefølge og reiseaktivitet. Prebensen er en av forskerne i forskningsprosjektet Opplevelser i nord, og Chen er medlem i prosjektets vitenskapelige råd. Opplevelser i nord er et forskningsprogram som drives av Nordlandsforskning, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad, Norut og Bioforsk. Programmet er finansiert av Norges forskningsråd.

Barn med på skiferie

De som reiser med venner og de som reiser med en partner/ektefelle velger en del av de samme aktivitetene, mens de andre gruppene – alene, med eldre og med yngre barn - foretrekker andre gjøremål.

De med små barn vil helst besøke Norge på vinteren for å stå på ski og snowboard.

De med barn over 12 år foretrekker fornøyelsesparker og byturer. Mens de som reiser alene, har fisketurer høyt på lista.

Turister som reiser med venner og med en partner, jakter på nordlyset. De som ferierer med en partner, legger i tillegg stor vekt på god måltider og besøker gjerne kystbyer. Venner som reiser sammen, vil gjerne dra til fjells.