Fra vikar til prest

I fjor sommer var Stian Holtskog vikarprest i Harstad kirke. Søndag blir han innsatt som kapellan i samme kirke.

KLAR SOM KAPELLAN: Søndag blir Stian Holtskog (27) innsatt som kapellan i Harstad kirke. Skiensgutten jobbet sist sommer som vikarprest i Harstad, og ble i juni uteksaminert som prest ved Menighetsfakultetet. 

PREKEN: Prestevikar Stian Holtskog holdt preken 22. juli i Trondenes kirke. Ett år etter hendelse på Utøya.  

nyheter>>

Etter at sokneprest Carl Ove Fæster takket av i fjor og flyttet fra byen, rykket prest Ilse de Raad opp som sokneprest.

Stillingen som kapellan ble i en periode stående ubesatt i Harstad menighet. Nå blir stillingen besatt.


Bra kjent

Kommende søndag blir Stian Holtskog fra Skien i Telemark innsatt som kapellan i Harstad menighet.

– Under innsettelsen vil prost Ove Kjelling og sokneprest Ilse de Raad være på plass, sier Holtskog, som ikke er helt ukjent med menigheten og kirka i Harstad.


Sommervikar

– Jeg jobbet i fjor sommer som vikarprest i Harstad kirke. Jeg var blant annet med på minnegudstjenesten 22. juli, sier Holtskog, som har gått siste året ved Menighetsfakultet. Han ble ordinert til prest i juni.

– Jeg ser fram til å starte opp som prest her i Harstad. Jeg var på plass her 12. august. Jeg har etablert meg i prostiets nye prestebolig i Rollnesveien på Seljestad, sier 27-åringen fra Telemark.


Preken

– Etter innsettelsen skal jeg preke om nestekjærlighet, sien den ferske presten i Trondenes prosti, som nå er ansatt som kapellan i Harstad kirke.

– Jeg har jo truffet mange fra menigheten allerede. Men jeg regner med at jeg vil treffe flere på kirkekaffen etter søndagens gudstjeneste, sier Stian Holtskog, foran innsettelsen som skjer i Harstad kirke kommende søndag.