Harstad Sparebank gir gave

Banken gir hjertestartere i gave til Harstad by.
nyheter>>

-  Harstad Sparebank ønsker at hjertestartere skal være tilgjengelig i forbindelse med ulike arrangementer i Harstad hvor større folkemasser samles. I slike sammenhenger vet man aldri om det kan oppstå situasjoner hvor raske hjelpeaksjoner er nødvendig og at en hjertestarter tidlig på plass kan være det som redder liv. Banken kjøper nå inn to hjertestartere som i utgangspunktet gis som en gave fra banken til Harstad Røde Kors, skriver banken i en pressemelding.

Røde Kors er ofte til stede på mange arrangementer og har den nødvendige kunnskap til å håndtere hjertestartere. Hjertestarterne skal imidlertid også være tilgjengelige for andre lag/organisasjoner i byen dersom disse har tilgang til personer som har den nødvendige opplæring til å bruke en hjertestarter.

Førstehjelp
Harstad Sparebank ønsker også å være pådriver for igangsettelse av førstehjelpsopplæring tilrettelagt for barn (gjennom Norsk Folkehjelp avd Harstad).
-  Det er viktig at barn i byen vår vet på et tidlig tidspunkt hvordan man skal forholde seg om skadesituasjoner på foreldre, besteforeldre eller andre voksne skulle oppstå.
Banken vil gjerne at selv mindre barn kan få lære seg livreddende førstehjelp.
-  Vi har inngått en avtale med Norsk Folkehjelp avd Harstad om å arrangere gratis førstehjelpskurs tilrettelagt for barn på førskolenivå og første klasse nivå.