Jonny Karlsen"/>

Fokus på samisk båtbygging

Nordnorsk fartøyvernsenter- og Indre Sør-Troms museum (NNF/ISTM) samlet denne uken fagfolk fra hele landet til historiens første seminar for å kartlegge gammel samisk båtbyggerkultur.
nyheter>>

I tillegg til en del spesielt interesserte, bestod de vel 40 deltakerne av fagfolk fra blant annet universitetene i Oslo og Tromsø, Sametinget, lokalhistorikere, båtbyggere, samt representanter fra Riksantikvaren og flere museum i Nord-Norge.

Ledelse og fagfolk ved NNF/ISTM stod bak både initiativ og gjennomføring.

Mange tråder

– Seminaret, eller fag-konferansen som jeg foretrekker å kalle samlingen, har fått navnet «Samisk båtbygging og båtbruk», og er det aller første i sitt slag. Her samler vi fagfolk fra et vidt spekter av fagområder for å nøste trådene til det vi satser på skal bli et bedre kunnskapsmiljø om gammel samisk båtbyggertradisjon, forteller fartøyvernkonsulent Sverre Nordmo.

Med støtte fra Riksantikvaren, har Nordmo og NNF/ISTM siden i fjor høst samlet dokumentasjoner og gjort forberedelser til konferansen.

Vikingskip

– De aller fleste er enige om at det finnes en egen samisk båtbyggerkultur. Videre har det kommet frem at på 1400-tallet ble så mye som 75 prosent av Jektene i Ofoten- og Sør-Troms bygd av samer. Verktøyfunn tyder også på at samer i sin tid bygde vikingskip, blant annet for Snorre, sier Nordmo.

Målsetningen med konferansen er å komme frem til en første trinns konklusjon som skal gi grunnlag til å gå dypere inn i temaet.

– Så får vi ved neste trinn ta for oss ta for oss konklusjonen for å starte selve forskningen. Spennende skal det i alle fall bli å finne mer ut av dette, sier Nordmo.