Internasjonalt besøk i byen

I to år har de planlagt Harstad-besøket. En gruppe av personer fra 12 land.

STOR INTERESSE: Adolfkanonen er i dag både et krigs- og kulturhistorisk minnesmerke av mega-format i verdenssammenheng. Foto: Frank R. Roksøy 

KAN HISTORIEN: Harald Isachsen, er lokal kontakt og turleder for Coastal DefenseStudy Group (CDSG). Personer fra 12 land besøker Harstad-området i tre dager. 

nyheter>>

Søndag 16. juni ankom en meget spesiell gruppe til Harstad.

– Det er en gruppe av spesialister som kommer for å studere nye og gamle kystbefestninger rundt Harstad, både norske og eks-tyske, opplyser Harald Isachsen, som lokal kontakt og turleder

– Gruppen heter Coastal DefenceStudy Group (CDSG) og er opprinnelig en amerikansk organisasjon som har som formål å studere kystforsvar, kystforsvarsanlegg, kystforsvarshistorie, arkitektur, teknikk samt strategiske og taktisk utgrupperinger, opplyser Isachsen.


25 år gammel gruppe

– Gruppen ble dannet for 25 år siden og var i sin tid startet for primært å studere anlegg i USA, men i dag reiser de verden rundt.

– Medlemmene er hovedsakelig amerikanere, men har medlemmer i mange land. Gruppens medlemmer må beskrives som eksperter på området og har på grunn av sin reiseaktivitet sett kystforsvarsanlegg i svært mange land.

– Gruppen som kommer til Harstad består hovedsakelig av amerikanere men det er personer fra 8-10 land med. De to som har reist lengst kommer fra New Zealand, opplyser Isachsen, som lokal kontakt og turleder.

Han vil følge gruppen på rundturen i Harstad-området. Gruppen har før de kom hit sett på alle større kystbefestninger fra Kristiansand og nordover.


Avsluttes i nord

Den 11 dagers lange rundtur i Norge avsluttes i Harstad. Destinasjon Harstad stiller guide og gir gruppen fri adgang til Adolfkanonen for den planlagte seks timer studien av besøkskanonen og batteriet på Trondenes. De skal også til Meløyvær, Åsegarden for å se på eks-tyske luftvernkanoner, Stangnes og til Elgsnes for å se på gamle eks-tyske kystartilleristillinger.

– Gruppen vil spre masse god PR om Harstad, forutsatt at vi klarer å behandle de slik de har blitt behandlet de andre plassene de besøker. Hvis ikke vil resultatet bli negativ PR. Gjennom artikler og intervjuer vil de enkelte medlemmene i sine respektive land nå ut til tusenvis av andre potensielle besøkende til Harstad, opplyser Isachsen.


Turisme

– Den store bølgen av folk som er interessert i andre verdenskrig turisme er økende i Europa, og vi må stelle oss slik at den PR som spres gjennom denne gruppen, gir andre lyst til å komme hit. Adolfkanonen er i dag både et krigs – og kulturhistorisk minnesmerke av mega-format i verdenssammenheng, sier han.

– Ingen andre har noe tilsvarende noe sted. Vi har et enormt interesse-potensiale i anlegget på Trondenes, nå har vi muligheten til å påvirke og gjøre kjent for mange at det finnes, slik at flere besøkende vil finne veien hit, sier Harald Isachsen, som selv har skrevet bok om Adolfkanonen.