Gravearbeid i gang

Tirsdag formiddag startet gravearbeidene i Harstad sentrum.

GRAVING STARTET: Nils Johansen og Harstad Maskin startet tirsdag 4. juni oppe med gravearbeider i Strandgata i Harstad. — Vi skal være ferdig med arbeidet innen 21. juni. Da skal det også være asfaltert her, sier Johansen, da anleggsfirmaet startet opp arbeidet med å rette opp lekkasjene i området.  Foto: 3_Harstad MASKIN

GRAVING STARTET: Nils Johansen og Harstad Maskin startet tirsdag 4. juni oppe med gravearbeider i Strandgata i Harstad. — Vi skal være ferdig med arbeidet innen 21. juni. Da skal det også være asfaltert her, sier Johansen, da anleggsfirmaet startet opp arbeidet med å rette opp lekkasjene i området.  Foto: Tore Skadal

nyheter>>

Harstad Maskin var godt i gang med å sette gjerder i anleggsområdet i Strandgata. Maskiner startet arbeidet med å fjerne asfalt.


Hasteoppdrag

– Dette er et hasteoppdrag for Harstad Kommune. Det er lekkasjer i området. Vi har kontrakt med Harstad kommune på slike oppdrag, sier Nils Johansen, som er daglig leder i Harstad Maskin.

– Vi skal etter planen være ferdig med arbeidet før festspillene starter opp. Området her det skal graves skal være fikset og asfaltert innen 21. juni, sier Johansen, mens han og kollegaer sjekker kummene i området der det skal graves.


Boligtomter

– De seneste månedene har det vært høyt trykk med å utarbeide boligtomter for våre medarbeidere.

– Vi har lenge jobbet med infrastrukturen til Mustapartajordet. Rett over ferien starter graving av kabelgrøfter. Når dette arbeidet er utført, skal det asfalteres i området. Vi skal etter planen være ferdig i området i oktober, sier Nils Johansen, om noe av arbeidet som pågår i byen med deres mannskaper og maskiner.