Fortsatt stor skredfare

Skredfaren i Harstad-distriktet er fortsatt stor.

Magnus Jonassen, Ivar Stangnes og Hans Jacob Bliktun fra Norsk Folkehjelp undersøker snøforholdene på Bjørnhaugen. Bildet er tatt 27.03.13. Foto: Norsk Folkehjelp 

nyheter>>

Skredfaren er satt til fire i Harstadregionen. Det blir gjort ny vurdering i løpet av mandag ettermiddag.

Meteorologisk institutt har sendt ut skredvarsel med følgende beskjed for mandag morgen: Mandag lokalt stor snøskredfare, faregrad 4, i flere områder pga. økende vind, særlig fra om ettermiddagen. Mer detaljert vurdering kommer mandag.

Med faregrad 4- stor vurderer vi store avstander til skredterreng - omfattende ustabile forhold!

Dette sier NVE om forholdene i Harstad:

  • Veldig farlige skredforhold. Mye kunnskap kreves for å kunne ferdes trygt ved faregrad 4 da store områder vil være skredutsatt.
  • Under spesielle forhold forventes det mange middels store og noen naturlige utløste skred.
  • Fjernutløsninger av skred er sannsynlig.
  • Hold deg unna bratt terreng (terreng brattere enn 30°) og i god klaring for utløpssoner.
  • Selv ferdsel i moderat bratt terreng slakere enn 30 grader er forbundet med stor fare og krever god terrengforståelse og sikt.