Ansatte slår alarm

Psykiatrisk vernepleier Nils-Jacob Jørgensen slår alarm. Han advarer mot å rasere tilbudet til personer med rusproblemer og psykiske lidelser.

Psykiatrisk vernepleier Nils-Jacob Jørgensen slår alarm. Han advarer mot å rasere tilbudet til personer med rusproblemer og psykiske lidelser. 

Enhetsleder Aril Mjørlund står fast ved at personalet skal flyttes fra beboerne. - Jeg mener det er forsvarlig, sier han.  

nyheter>>

Han jobber i en personalgruppe ved Omsorg Stangnes. Harstad Tidende har fått bekreftet at personalgruppa stiller seg bak kritikken.

Personalet skal forsøke å rehabilitere syke beboere som sliter med alvorlige problemer.

– De psykiske lidelsene og rusen er av en slik karakter at vi aldri er alene med dem. Harstad-samfunnet er ikke klar over hvor alvorlig syke de er, sier Jørgensen.

Oppgitt

Han er oppgitt og forbannet over forslaget fra enhetsleder Aril Mjørlund om å flytte personalet bort fra leilighetskomplekset der brukerne bor.

– Vi skal fysisk flytte cirka en kilometer unna. Så skal vi sette oss i bilene, kjøre til klientene for å dele ut medisiner og gi andre tilbud. Ledelsen i kommunen ser ut til å tro at ambulerende hjemmesykepleie er tidens løsning, advarer Jørgensen.

Forsvarlig

Enhetsleder Aril Mjørlund står fast ved at personalet skal flyttes fra beboerne. - Jeg mener det er forsvarlig, sier han.

Han er oppgitt over at personalet velger å gå ut mot han i avisen.
Provosert- Det er utrolig vanskelig å være leder når folk kvier seg for endringer. Jeg har fått vite at ansatte er blitt syke på grunn av meg, og at jeg er perspektivløs. Jeg blir også holdt ansvarlig dersom det skulle skje .

Les mer om dette i Harstad Tidende mandag 21. januar 2013