Alexander tapte

Det hjalp ikke Alexander Isaksen å gå til Trondenes tingrett for å få tilbake ordningen med personlige assistenter.

Alexander Isaksen 

nyheter>>

Bakgrunnen for saken er at Harstad kommune for 3,5 måneder siden fratok Alexander Isaksen muligheten til brukerstyrt assistanse, en ordning han har hatt siden 2005.

Kommunen vil erstatte ordningen med tradisjonelle hjemmetjenester, noe Alexander ikke ønsker – han vil ha tilbake assistentene, og nekter å ta imot tilbudet fra kommunen. Han gikk i stedet rettens vei for å få tilbake assistentene sine inntil saken endelig avgjøres av Fylkesmannen i Troms.

I dag kom kjennelsen fra Trondenes tingrett: Begjæring om midlertidig forføyning tas ikke til følge. I klartekst betyr det tap for Alexander. 

Tingretten skriver i sin kjennelse:

«Etter tvisteloven [...] foreligger sikringsgrunn dersom det finnes nødvendig med en midlertidig ordning [...] for å avverge en vesentlig skade eller ulempe. [...] Det er fra Isaksens side anført at det foreligger sikringsgrunn all den tid han for tiden ikke mottar helsetjenester fra Harstad kommune, og at dette medfører et overhengende behov for hans ve og vell [...]»

Retten kom fram til at det ikke foreligger sikringsgrunn.

Og det er Harstad kommunes advokat fornøyd med.

Kommunen er fornøyd med slutningen retten har kommet til, sier advokat Frode Lauareid.

– Nå håper vi partene klarer å finne levelige og positive løsninger på de utfordringer som ligger framover, legger han til.