Olav Røli"/>

– Holdt kjeft om millionstøtte

Tidligere aksjonærer i Borkenes Mekaniske Verksted AS, hevder daglig leder Jan-Are Gudbrandsen lurte dem trill rundt da de ble kjøpt ut av selskapet i 2003.

  Foto: Olav Røli

  Foto: Olav Røli

nyheter>>

De to aksjonærene, Einar Tore Esaiassen og Svein Harald Løken, krever gjennom sine selskaper totalt 2.265.000 kroner fra Gudbrandsen. Han er i dag eneaksjonær i verkstedet på Borkenes.

Og i går møttes partene til den første av i alt fire rettsdager i Trondenes tingrett, i det som må betegnes som en komplisert og innfløkt sak.

Offentlig støtte

De tidligere aksjonærene mener Gudbrandsen ikke fortalte hele sannheten da de ble kjøpt ut av selskapet i 2003. Blant annet at han ikke fortalte dem at verkstedet hadde fått 900.000 kroner i støtte fra Kvæfjord kommune og Troms fylkeskommune.

Pengene skulle brukes til å opprette to eiendomsselskaper, som igjen skulle kjøpe eiendommene på Borkenes og i Straumen fra verkstedet. Verkstedet skulle så leie lokaler.

Reddet verkstedet

Kjøpet skulle bedre egenkapitalen for Borkenes mek. som i 2003 var på konkursens rand.

– Du kan selv tenke deg hvordan det føles å få et slikt krav mot deg, sa en ordknapp Gudbrandsen til Harstad Tidende i en rettspause.

Gudbrandsens prosessfullmektig, advokat Steinar Iversen, er klar på Gudbrandsens innsats i 2003, reddet hele Borkenes mek. fra konkurs. De benekter på det sterkeste at noen ble ført bak lyset og påstår seg frifunnet.

– Fortiet

I 2003 skjedde det også en emisjon i det vaklende selskapet. Da utvidet Borkenes mek. aksjekapitalen fra 100 til 1000 aksjer. Og i løpet av denne emisjonen kjøpte Gudbrandsen de nye aksjene, samt de gamle aksjene som Esaiassen og Løken satt på. I desember 2003 var han blitt enehersker i Borkenes mek.

Men de tidligere aksjonærene hevder de ble ført bak lyset av Gudbrandsen i denne emisjonen. De 54 aksjene de til sammen hadde, ble solgt for 54.000 kroner. Og uten at de fikk informasjon om at det var innvilget store beløp fra det offentlige, penger som kunne få Borkenes mek. på fote igjen.

– Gudbrandsen fortiet sentral informasjon om selskapet da denne emisjonen ble gjennomført, hevder prosessfullmektig Ørjan Nilsen. Han representerer de tidligere aksjonærene.

Utbytte

Bare måneder etter at Gudbrandsen var blitt eneaksjonær, snudde utviklingen for verkstedet. Mens det i 2002 var nærmest konkurs, ble for regnskapsåret 2003 utbetalt utbytte på 600.000 kroner til aksjonærene (Gudbrandsen), samt at lønnen til samme mann økte til 60.000 brutto per måned. Egenkapitalen økte også betydelig.

Under gårdagens rettssak, som gikk i påsyn av tingrettsdommer Tore Cato Bremseth og sakkyndige meddommere, revisor Monica Amundsen og banksjef Tore Karlsen, rakk man ikke å høre hele innledningsforedraget til advokat Iversen.

Erfarne forretningsfolk

Hovedpoenget hans kom uansett klart frem. At det skjedde en omstrukturering av Borkenes mek. burde slett ikke kommet som snø på en østlending på de tidligere aksjonærene.

– Dette er forretningsmenn med betydelig fartstid, og med en rekke styreverv. De måtte ha visst, og burde ha visst, en god del om hva som var på gang. Det nytter ikke bare å si hvilke brev og dokumenter man ikke har fått, sa Iversen.

Og han hevdet videre at styreformannen i verkstedet visste om alt som foregikk.

– Det er ikke Gudbrandsen sitt problem hvordan styreformannen informerer resten av styret, sa Iversen.

olr@ht.no - 476 09 925