Tente lys for barn

Mellom 50 og 100 deltok i lysmarkeringen for all verdens barn lørdag ettermiddag.
nyheter>>

Odd Fellow-ordenen og SOS-barnebyer er sammen om slike markeringer over hele landet som et symbol på barns behov for et trygt hjem.

Alle som møtte opp på torget fikk delta i en stemningsfull og betydningsfull markering.

– Når vi har kalt markeringen ”Tenn et håp – tenn barnas lys” er det fordi vi ønsker å minne om barns behov for et trygt hjem. Og vi vil tenne håp om at alle barn skal få oppfylt retten til en oppvekst fylt av omsorg og kjærlighet, sier Sissel Johanne Johansen i Odd Fellow-ordenen i Harstad. Hun er leder i aksjonsgruppen i byen.

Under lysmarkeringen på torget holdt Vivi Skyrud Uhre appell.

– Alle barn har rett til trygghet og tilhørighet som våre barn og barnebarn opplever. Vi må ta vår del av ansvaret for barn i Malawi, sa hun.

Millioner av barn er foreldreløse, mange mangler alt som skal til for å skape seg en fremtid. Odd Fellow-ordenen og SOS-barnebyer har inngått et tre år langt samarbeidsprosjekt som de kaller ”Sammen for barn i Malawi”. Målet er å finansiere byggingen av en ny SOS-barneby i Ngabu, som ligger i et av de fattigste områdene i Malawi.

Barnebyen vil gi 150 foreldreløse og sårbare barn et trygt hjem med en kjærlig SOS-mor, skoleplass og et godt helsetilbud. Opprustning av den lokale skolen og det lokale sykehuset vil også komme lokalbefolkningen i Ngabu til gode.

SOS-barnebyers budskap denne julen er ”Kjærlighet trenger ikke pakkes inn”. Det skal minne om at det viktigste et barn kan få, er kjærlighet. 

– Vi tenner lys for barn som trenger håp, sa Skyrud Uhre under lysmarkeringen i Harstad sentrum.