Ingen garanti for pasientene

Avtalene som Helfo har inngått med sykehus og behandlingsinstitusjoner er rammeavtaler..

SIGMA: Avtalen med Helfo og Sigma Nord går ut på at pasienter som opplever et fristbrudd kan henvende seg til Helfo pasientformidling for å få et annet behandlingstilbud. 

Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker (H) er forferdet over det hun kaller et ekstremt dårlig system for å hjelpe rusavhengige. I gårdagens Harstad Tidende lover hun å ta opp saken i Stortingets spørretime. 

nyheter>>

Helfo garanterer dermed ikke tilførsel av pasienter

Før helga ble de ansatte ved den private rusklinikken Sigma Nord varslet om permitteringer.

Årsaken er dårlig tilførsel av pasienter fra Helfo og dermed sviktende inntekter. Imens går rusmisbrukere rundt i landet og venter på behandling. Avtalen med Helfo og Sigma Nord går ut på at pasienter som opplever et fristbrudd kan henvende seg til Helfo pasientformidling for å få et annet behandlingstilbud.

Helfo benytter da en de inngåtte 15 rammeavtaler innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling) og psykisk helsevern, ifølge avdelingsdirektør ved Helfo pasientformidling, Kristin Bøgseth. Hun presiserer at det dreier seg om rammeavtaler.


Rammeavtaler

– Dette innebærer at det er mulig for HELFO å benytte seg av rammeavtalen med de forskjellige institusjonene til den avtalte prisen, men det er ikke avtale om noe bestemt antall pasienter. HELFO pasientformidling kan med andre ord ikke love noe. Det er helt avhengig av hvor mange pasienter som tar kontakt med oss. Dette er våre avtalepartnere klar over ved inngåelse av avtalene. Andre institusjoner har de samme utfordringer som Sigma Nord, sier hun.

Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker (H) er forferdet over det hun kaller et ekstremt dårlig system for å hjelpe rusavhengige. I gårdagens Harstad Tidende lover hun å ta opp saken i Stortingets spørretime. Nå er saken i stedet sendt skriftlig til helseminister Jonas Gahr Støre.

– Vi står midt oppi budsjettsaker de neste to ukene. Men spørsmålet er sendt, og han har sju dager på seg til å komme med et svar. Har han ikke et svar, har vi siste mulighet i år under Spørretimen 19. desember, sier hun. Og slakter den nye stortingsmeldinga om rusbehandling.

– Den er så dårlig mottatt av rusmisbrukere og deres organisasjoner at den bør sendes tilbake. Grusomt mye prat, som koker ned til ingenting, mener hun.

Les Harstad Tidende 11. desember 2012