Betaler alt selv:

Nektes å dra til Syden

Multihandikappede Kim Magne Solheim (20) får ikke reise på kombinert ferie- og behandlingstur til Lanzarote, selv om han betaler alle utgifter selv.

Kim Magne Solheim koser seg på turene, og han har gledet seg stort til å sitte på stranda med tærne i sjøen og nyte varmen i utlandet. Det politiske vedtaket fra desember i fjor er i ferd med å ødelegge drømmen for 20-åringen.  

nyheter>>

Det skyldes at politikerne i Harstad i desember i fjor vedtok at det ikke skal gis helse- og omsorgstjenester utenfor kommunens grenser. Så lenge Solheim ikke får ta med sine spesiallærte pleiere, er han i realiteten innesperret i egen kommune.

- På grunn av sitt handikap er han fullstendig avskåret fra å reise noe som helst sted uten bistand fra sine pleiere. Det sier Kim Magne Solheims hjelpeverge, advokat Tore Mevik.

Solheim ble multihandikappet etter en sykehustabbe under fødselen for 20 år siden. Han fikk utbetalt millionerstatning, og noe av pengene ønsker han å bruke på opplevelser i sol og varme.

Ungdommen har mange lidelser, er tilkoblet respirator og har store pusteproblemer. Derfor kan han ikke oppholde seg utendørs når temperaturen kryper under 5 plussgrader. Det betyr at Harstad-væringen må oppholde seg innomhus store deler av året.

Overformynderiet disponerer 20-åringens formue, og har frigitt 200.000 kroner som Kim Magne kan bruke til å ta med pleierne sine til et fjorten dagers opphold i Syden. Pleierne er ansatt for kun å ta seg av Kim Magne, og ingen andre hjelpetrengende blir rammet av at de reiser. Kommunen tillater likevel ikke at 20-åringen får bistand fra kommunale pleiere under Syden-turen.

­Ordfører Marianne Bremnes vil jobbe politisk for å få myket opp vedtaket som rammer Solheim så hardt.

- Vi gjorde et prinsippvedtak om ikke å gi tjenester utenfor kommunens grenser. Men når 20-åringens reise til Spania ikke påfører kommunen ekstra utgifter, ser jeg galskapen i å avslå, sier ordføreren.

Hjelpeverge Tore Mevik ber kommunen om å vise velvilje slik at 20-åringen kan få dra på sin etterlengtede tur.