Skuffet over Sametinget

Det er arrogant av flertallet på Sametinget å si nei til å bruke 100.000,- kroner på et samarbeid med kvenene, mener Willy Ørnebakk (Ap).
nyheter>>

Sametingsrepresentant Willy Ørnebakk (Ap) er skuffet. Forrige uke sa flertallet på tinget nei til å sette av 100.000,- kroner til samtaler om et samarbeid mellom kvenenes foreninger og Sametinget.

– Mange har lenge oppfattet Sametinget som arrogant, og jeg frykter at dette er med på nøre opp under denne følelsen, sier Ørnebakk.Lite imponert

Det var Arbeiderpartiet og Finnmarkslista som sto bak tilleggsforslaget i forbindelse med Sametingets budsjettbehandling. Ørnebakk var selv saksordfører for forslaget, og han er lite imponert over flertallet.

– Vi møte utrolig liten forståelse fra de som tok til motmæle, og jeg mener det hele ble behandlet på en utrolig klossete måte av posisjonen. De viste liten politisk forståelse.

Sametingsrepresentant Terje Tretnes fra Norske Samers Riksforbund var en av de som var uenig. Han begrunnet sin motstand til forslaget på denne måten overfor avisa Finnmark Dagblad:

– Sametinget har penger som politisk institusjon og som organ. Kvenske organisasjoner kan når som helst ringe for å be om ett møte. Jeg tror ikke det er nødvendig å sette av penger til slike samtaler.