Tina Eilertsen"/>

Skuffet over fergekontrakten

Ordfører Dag Sigurd Brustind er skuffet over Troms fylkestrafikk. – Vi ble forsikret om at vi skulle få ei lukket ferge, sier han.

  Foto: Tina Eilertsen

nyheter>>

Torsdag i forrige uke ble kontrakten Fergepakke Vågsfjorden signert mellom Troms fylkestrafikk og Norled AS. Kontrakten er på 585 millioner kroner, og innbefatter blant annet ei splitter ny ferge til sambandet Stangnes-Sørrollnes. Direktør Kjetil Skjeie i Troms fylkestrafikk er fornøyd med kontraktsinngåelsen. Det samme kan ikke sies om Ibestad-ordfører Dag Sigurd Brustind. Han er tvert imot skuffet over at nyferga er ei åpen ferge.

Må prioritere kapasiteten

– Jeg fikk flere ganger forsikringer om at vi skulle få ei lukket ferge. Seinest fra Troms fylkestrafikk for to uker siden, altså før kontraktsinngåelsen. Selvfølgelig er det flott å få ei ny ferge, men det var ikke det vi først og fremst ba om, sier ordføreren. Ikke mindre skuffet over at den tar bare 70 biler.

– Denne ferga ville hatt for lav kapasitet allerede i dag, halvannet år før den settes inn i trafikk. Vi har tidligere bedt om at kapasiteten må prioriteres høyest, at den må ta minst 90 biler. Virak, som trafikkerer sambandet i dag, tar på det meste 65 biler. Det er med andre ord ingen grunn til å flotte seg over den nye, sier han.

Ikke samkjøring

Brustind kritiserer både fylket og Troms fylkestrafikk for ustrukturerte prosesser, med fakta utgått på dato. Byråkratene på Finnsnes har ikke vært samkjørte med byråkrater og politikere i Tromsø, mener han.

Ikke nok med at fergekontrakten viser seg å være en stor skuffelse. I flere av kommunene i fylket skal bussrutene nylig ha vært ofre for ei kuttliste. I Ibestad på de viktigste rutene, ifølge Brustind.

– Etter min oppfatning blir ikke prosessene gjennomført riktig. Det legges ikke opp til høring slik at kommunen kan få bidra konstruktivt. Når Troms fylkestrafikk kutter ned på kjernerutene våre, er vi nødt til å sende innspill der vi foreslår andre ruter som kan kuttes. Kjernerutene må vi få beholde, i henhold til strategiene for næringsutvikling og bolyst.

Uforstående

Direktør Kjetil Skjeie i Troms fylkestrafikk stiller seg uforstående til ordfører Dag Sigurd Brustinds skuffelse.

Kjetil Skjeie viser til at det har vært offentlig kjent gjennom anbudspapirene at den nye ferga til Ibestad-sambandet er ei åpen ferge.

- Jeg kjenner ikke til at Ibestad-ordføreren har fått noen lovnad om ei lukket ferge. På et tidlig tidspunkt var det ytret ønske om dette, ja. Men hvor han har fått sånne forsikringer fra vet ikke jeg, sier han. Og legger til at den nye ferga har en helt annen overbygning enn dagens ferger.

(Harstad Tidende 17. juli 2012)