Forbedret fergesamband

Fylkesrådet vedtok tirsdag å tildele kontrakten for drift av de tre fergerutene i Vågsfjordbassenget til Nordled AS. Det betyr nye og større ferger.

  Foto: Ivar L Paulsen

nyheter>>

Det skapte harme da det ble kjent at fylket ba om anbud på ferger som selv i dag ikke ville klart å ta unna trafikken. Anbudet for sambandet Stornes-Bjørnrå omfattet ei 40-bilers hovedferge.

I den nye kontrakten mellom fylket og Norled er det lagt opp til en treskiftordning på Stornes – Bjørnerå og kafedrift på sambandet Stangnes – Sørrollnes.

Kontraktsperioden er fra 1. februar 2014 til 31. desember 2019, med mulighet for forlengelse i tre år. Kontrakten omfatter de tre sambandene Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy, Stornes-Bjørnerå og Stangnes-Sørrollnes.

Samlet kontraktsverdi er på 585 millioner kroner inkludert opsjonsperioden. Rutetilbudene i alle tre sambandene blir utvidet fra kontraktsstart. Dette betyr en økning i kostnadene til drift av de tre sambandene i størrelsesorden 15 millioner kroner per år i forhold til dagens kostnader.

– Tilbudet fra Norled AS betyr at Bjarkøysambandet skal driftes med en 20 bilers ferge, M/F Strandebarm. I sambandet Stangnes – Sørrollnes vil det bli satt inn en helt ny 70-bilers ferge fra kontraktsstart. Og sambandet Stornes – Bjørnerå vil bli betjent av en 50-bilers ferge, M/F Ørland. Samlet mener jeg dette vil bety et bedre tilbud til de reisende, sier fylkesråd for samferdsel i Troms, Terje Olsen.

Kontraktsinngåelsene forventes å skje i midten av juli.