Odd Leif Andreassen"/>

Sykler du slik?

Den årlige konflikten mellom syklister og bilister er i full gang. Slett ikke alle, bilister eller syklister, overholder alltid Vegtrafikkloven.
nyheter>>

Politiet har allerede, før sommeren er skikkelig i gang, fått en rekke klager fra både bilister og syklister.

– Tar seg til rette

Fagkoordinator Per Erik Rynning i Midtre Hålogaland politidistrikt oppfordrere alle parter til å vise hensyn til hverandre.

– Mange av syklistene er både bilister og fotgjengere slik at de burde vite hva som skal til for å få et godt samspill i trafikken, sier han.

Rynning tror årsaken til denne evigvarende krangelen i trafikken er at mange ikke har satt seg inn i regler og forskrifter.

– Det er for mange som bare tar seg til rette og definerer sine egne regler. Resultatet er at det har oppstått en ukultur som skaper mange farlige situasjoner, sier han.

Dypdykk i regelverket

Rynning har nå tatt et dypdykk ned i regelverket og har kommet opp med følgende konklusjon.

– En trafikant (syklister og bilister) skal ikke være til unødig hinder for annen trafikk. En syklist skal ligge så langt ute til høyre i veibanen som mulig. Er veiskuldra bred nok, mellom kvitstripa og grøfta, skal syklisten ligge på utsiden av den hvite stripa. I Nord-Norge er dette sjelden mulig. En bilist skal vise nødvendig hensyn og senke farten for å gi syklisten god plass når han passerer. Det handler om et samspill, sier fagkoordinatoren.

Han forteller at bilister irriterer seg over syklister som lager kø når de sykler flere i bredden. Samtidig får politiet klager på syklistene som mener bilistene ikke viser nok hensyn.

– Syklistene har etter Veitrafikkloven § 3 ikke lov til å sykle flere i bredden. De skal ligge på linje og til høyre i veibanen. Det betyr imidlertid ikke at bilistene bare kan presse helt opp i syklistene. Bilistene må også forholde seg til veitrafikkloven og vise hensyn, sier han.Finn treningsløyper

Syklistene en utsatt gruppe. Når de er på sykkelsetet er de likestilt med bilisten, men når leier de sykkelen er de likestilt med gående.

– Ferdes de på gang– og sykkelveier skal de vise hensyn til gående. De skal ikke komme i stor fart slik at de skremmer gående, sier han.

Han ber derfor de som trener til løp om å finne veier der det er liten eller ingen trafikk.

– Konkurransesyklistene har dårlige vilkår med dagens veinett. Jeg ønsker at alle skal få muligheten til å drive på med sin hobby, men de ivrigste syklistene må kanskje tenke litt annerledes og finne egnede treningsløyper, oppfordrer fagkoordinatoren.