- Vi kommer til høsten

Det sier Lundin, et av Norges mest aktive oljeselskap, som nå skal etablere et letekontor i Harstad.
nyheter>>

- Vi er ikke kjent for å være trege, sier Torstein Sannes, administrerende direktør i Lundin Norway med et smil.

Lundin Norway vil i sammenheng med selskapets videre satsing i Barentshavet åpne nytt kontor i Harstad. Og det skal skje i løpet av august/september.

Som Harstad Tidende skrev i dag, så er han i byen sammen med sin letesjef, Hans Christian Rønnevik, for å bekrefte at selskapet etablerer seg i Harstad.

Klokken 1230 holdt de pressekonferanse i byen, med representanter for kommunen og næringslivet til stede.

Vokser raskt

- Lundin, er et familieeid selskap som gjennom mange år hatt en organisk vekst. Vi er 60-70 konsulenter i dag av 200 ansatte, men tar sikte på å vokse med hundre ansatte i løpet av de neste 18 månedene, sier Sannes. Selskapet er i dag en lete- og boreorganisasjon, men vil i neste steg bli driftsorganisasjon. Selskapet satser på å utvikle egne felt, men det er foreløpig uklart hvor mange av disse nye ansatte som kommer til Harstad.

Sannes sier at det Statoil og Lundin som borer mest på norsk sokkel.

- Men en liten stab har vi gjort funn hvert tredje år, og bidratt til stor verdiskapning, sier Sannes.

Han sier at funnene selskapet har vært med på i nord er grunnen til at det etablerer seg i Harstad. Det tror på at produksjonen av olje i nord vil vare i minst 40-50 år til.

Vokser organisk

- Selskapet Lundin vokser ikke gjennom oppkjøp, vi høster av våre egne funn, sier letesjef, Hans Christian Rønnevik.

Han sier selskapet er veldig fundamentalister når det gjelder å samle data i sin letevirksomhet.

- Det skal vi fortsette med, sier Rønnevik, i det han forklarer til politikere, og representantene hvordan selskapet jobber på sine felt med leting og miljøarbeidet.

Rask etablering

- Vi skulle helst ha åpnet kontoret i Harstad i går, sier Sannes.

- Gi oss noen uker, så skal vi se på hvor mange vi kommer med og hvor stort dette kan bli, sier han, og legger til at selskapet tar sikte på å åpne i løpet av august/september.

- Vi er kjent for vårt teamarbeid, og vi har en attraktiv portefølje, så vi har ikke hatt problemer med å rekruttere folk. Jeg tror heller ikke det blir noe problem her i nord, sier Rønnevik.

Konkurranse

Representantene for Lundin har vært i møte med Statoil i Harstad tirsdag.

- Det er sunt med konkurranse, det tror jeg Statoil også mener, sier Sannes.

Duoen har vært å sett på lokaler i byen, men vil ikke komme næmere inn på hvor mange som blir ansatt etter hvor store lokaler de skal starte med.

Kontorlokaler

- I en letefase ønsker alle som driver leteaktivitet å være for seg selv, men det er godt å ha et miljø, sier Rønnevik. Han utelukker ikke at selskapet kan etablere deg i en klynge med andre selskaper, eksempelvis på Stangnes.

- Vi kommer til å være i Harstad i mange år, sier duoen, som har positive holdninger til Harstad som oljeby.

- Vi har hatt mye samarbeid med oljeselskapene og gode kontakter med Statoil og Det Norske, så vi er jo ikke helt nye her, sier Rønnevik.

Sterkt nærvær

Lundin har vært til stedet i Barentshavet siden tildeling av den første lisen PL 438 som ble tildelt i TFO 2006.

I en pressemelding skriver selskapet at det siden den tid bygget et sterkt nærvær, primært i den vestlige delen av Barentshavet, og har nå seks egne operatørlisenser og to deltagerlisenser. Den langsiktige satsingen over tid har vært i samme område hvor det senere har blitt gjort store funn (Skrugard og Havis).

Lundin boret i 2011 den første brønnen i Barentshavet i PL 438 på Skallestrukturen , som påviste gass med spor av olje. Høsten 2012 blir det boret i PL 490 på prospektene Juksa og Snurrevad og det planlegges for boring av 2 brønner i 2013 og flere brønner i de påfølgende år.

I kommende søknadsrunder ønsker Lundin å videreføre den langsiktige satsingen selskapet har i Barentshavet.

Lundin har satset tungt på miljøkartlegging av Barentshavet forut for boringer. Selskapet har samarbeide med NGU, FFI, Universitetene i Oslo Tromsø, Stockholm og Potsdam i tillegg til GFZ (Geoforshungcenter Potsdam), Fugro, Abyss (ROV), PCable, Geolab Nor og APT. Dette gjør at Lundin sitter på en omfattende database over havbunnskartlegging.