Glemte Harstad sykehus

Bakgrunnen for at fødeavdelingen ved UNN Harstad må stenge i juli, er en forglemmelse.
nyheter>>

Hanne CS Iversen er styremedlem i UNN. Hun opplyste kommunestyret i Harstad om at sykehusledelsens sterke fokus på å skaffe kvalifisert personell til fødeavdelingen i Narvik og Kvinneklinikken i Tromsø er årsaken til stengingen. Fødeavdelingen i Harstad har nemlig vært så veldrevet gjennom mange år at den er blitt glemt.

For sent oppdaget ledelsen at det ikke var nok mange gynekologer til å holde sommeråpent i Harstad.

Hanne CS Iversen opplyste at dersom ledelsen hadde kjent til problemene for tre-fire måneder siden, kunne fødeavdelingen trolig holdt åpent hele sommeren.

I en pressemelding som UNN sendte ut 18. april var argumentasjonen en annen.

– Dessverre har UNN, til tross for intensive søk i hele Norden, ikke greid å skaffe nødvendig antall kompetente vikarer for de faste gynekologene til sommerferieavviklingen i 2012. UNN må derfor holde fødeavdelingen ved UNN Harstad stengt i fire uker til sommeren, het det.

30 til 40 fødende kvinner vil i denne perioden få et fødetilbud i Tromsø, Narvik eller ved fødestuen i Lenvik.

Relaterte saker: