Tore Skadal"/>

Stor på overtro

Folk i Nord-Norge mest overtroiske.
nyheter>>

Noen av oss ønsker å hoppe over morgendagen. Mens bare to av ti osloborgere karakteriserer seg selv som overtroisk, er tallet fire av ti for våre tre nordligste fylker. Det er likevel ingen grunn til å frykte fredag den 13.

– Det skjer faktisk færre skader denne dagen enn hvilken som helst annen dag, forteller Arne Einar Brun, pressetalsmann i Tryg Forsikring.

Skadestatistikk

Det er lite i Trygs egne skadestatistikker som tilsier at fredag den 13. er en spesielt uheldig dag:

– Generelt skjer det flere trafikkuhell, reiseskader, tyveri og innbrudd på fredager enn på andre dager. Dette har lite med magi og forbannelser å gjøre, men skyldes rett og slett at både trafikken og aktivitetsnivået er større på fredager enn på andre ukedager. Våre analyser viser imidlertid at antall bilskader på fredag den 13. ligger 16 prosent under gjennomsnittet for en vanlig dag, mens antall reiseskader ligger 2,5 prosent under snittet. For øvrige skadetyper ser vi ingen spesielle utslag, sier Arne Einar Brun som lurer på om dette et uttrykk for at vi faktisk er mer forsiktige denne spesielle dagen.Folk i nord er mest overtroiske

Tryg har sett på Ola og Kari Nordmanns forhold til overtro, fredag den 13., flaks og uflaks. Skal vi tro resultatene fra undersøkelsen, er det folk i de tre nordligste fylkene som er mest overtroiske i landet. Her svarer fire av ti at de er overtroiske i svært stor, ganske stor eller noen grad. I motsatt ende av skalaen finner vi folk fra Oslo, der bare to av ti sier de er overtroiske.Disse tegnene tror folk i Nord-Norge mest på:Svart katt over veien betyr ulykke 17 %

Ulykke å gå under stige 13 %

Finne en firkløver gir lykke 12 %

Ta forholdsregler fredag 13. 11 %

Krysse fingrene for hell 11%

Si «skitt fiske» for god fiskelykke 10 %– Kvinner er betydelig mer overtroiske enn menn. Aldersmessig er det gruppene opp til 40 år som skiller seg ut som mest overtroiske, forteller Arne Einar Brun.Undersøkelsen er utført av Norstat på oppdrag fra Tryg.Fakta om fredag den 13.– Vestlig tradisjon, kan spores tilbake til korsfestelsen av Jesus, som man mener skjedde på denne dagen. Tallet 13 kalles «djevelens dusin».

– Det trengs 13 hekser for å holde en skikkelig heksesabbat. Tradisjonelt har man gjerne unngått å bruke tallet i nummer på gater, etasjer, hotellrom og seterader på for eksempel fly.

– Regnes som ulykkesdag i Nord-Europa, USA og Canada, men er en lykkedag i Italia. I Spania og Hellas er det tirsdag 13. som bringer ulykke.

– Noen er så redde for fredag den 13. at de får diagnosen paraskevidekatriaphobia. Dette er nært beslektet med triskaidekaphobia, som innebærer angst for tallet 13