Tore Skadal"/>

Arena for Hålogaland

Næringsarena Hålogaland ønsker å ha et felles fokus på hva som kan øke næringsaktiviteten i region.

  Foto: Tore Skadal

nyheter>>

Arenaen består av næringsforeningene i Ofoten, Harstad-region, Vesterålen og Lofoten.Samme stemme

– Du kan gjerne si at vi ønsker å synge med samme stemme. Spesielt i saker som opptar mye av næringsaktiviteten som finnes i Hålogaland, forteller Frank Sundermeier, som er leder for Næringsarena Hålogaland.

Han er selv styreleder i Narvikregionens næringsforening.Tre områder

– I disse tider har vært fokus på tre områder. Charter-utviklingen ved Evenes lufthavn. Samt annet aktivitet knyttet til regionens hovedflyplass, forteller Sundermeier.

– Vi har også fokus på nordområdesatsingen. Da er jo driftsorganisasjonen for LUVA en aktuell sak om Næringsarena Hålogaland kan mene noe om, sier han.

– Utviklingen av Ofoten-banen er viktig. Det er viktig for hele regionen at en har stabilitet rundt den videre utviklingen ved Ofoten-banen. Det være seg transport av mineraler og gods, forteller Frank Sundermeier, som sammen med næringsforeningen i Hålogaland, ønsker å se fremover i tid.Politiske kontakter

– Vi ønsker å bidra positivt til nærutvikling i hele regionen. Vi ønsker å ha kontakt med sentrale politikere i region og på Stortinget, når det er saker som er av interesse for næringslivet i Hålogaland-region.

Han mener at det er svært mange områder der foreningens 1200 medlemsbedrifter har mange sammenfattende interesser.